Skočiť na hlavný obsah

Prípadová štúdia

východiskový stav

Realizácia: Január 2014 - (jún 2015)

Profil Zákazníka: Český rozhlas, verejnoprávna rozhlasová spoločnosť, bola zriadená už v roku 1991 a pôsobí na celom území Slovenskej republiky. Prevádzkuje dve desiatky rozhlasových staníc vrátane regionálnych staníc. Český rozhlas možno naladiť pomocou FM vysielanie aj internetového streamovanie. Český rozhlas má takmer 1500 zamestnancov.

Východiskový stav, očakávania, ciele: Na Českom rozhlase pôsobí v rôznych lokalitách desiatky redaktorov tvoriacich obsah všetkých webových stránok. V súčasnej dobe portál využíva vlastného proprietárneho systému. Český rozhlas už pri vytváraní súťažných podkladov pre verejnú zákazku požadoval ako riešenie Drupal 7.

Cieľom implementácie CMS Drupal 7 je eliminácia nevýhod súčasného riešenia, predovšetkým neustále sa zvyšujúcich nákladov na jeho údržbu, malá rozšíriteľnosť, užívateľská prívetivosť.
Cieľom Českého rozhlasu je tiež expanzia významnosti tohto servera medzi spravodajskou špičku.
Aira, ktorá má so CMS Drupal dlhoročné skúsenosti, dokázala Českému rozhlasu ponúknuť najlepšie riešenie a verejnú súťaž vyhrala. Projekt má pevne stanovený termín, očakáva sa teda precízne projektový manažment, aby bola ošetrená všetky možné riziká.

Deadline: jún 2015

Použité riešenie: Drupal 7

Riešenie

V súčasnej dobe je projekt vo fáze realizácie. V prípade tohto projektu sa stala základným stavebným kameňom dôkladná analýza požiadaviek a nárokov a to ako na publikovaný obsah, tak na potenciálne výkonovú záťaž. S redakčným systémom bude denne pracovať až XX prispievateľov. Do svojich článkov budú môcť vkladať multimédiá rozmanitých formátov. Denný nárast obsahu je tak signifikantné parameter pri dimenzovaní nárokov.

V rámci projektu je dôležitou časťou vytvorenie nástrojov a metodík pre rýchle vytváranie nových webov v rámci celého portálu. Vo výsledku tak pri prevádzke ušetríme nemalé náklady pri pridávaní nových relácií atpod. Ďalej je nutné zabudovať nástroje na komunikáciu s internými informačnými systémami.

Výsledkom bude redakčný systém najvyššej úrovne, ktorý umožní pohodlnú a rýchlu prácu všetkým svojim redaktorom a editorom. Správcovia webu budú mať v rukách silné nástroje, pomocou ktorých pre nich rozširovanie portálu bude zavedený, jednoduchý proces.

Dúfame, že Drupal 7 bude tým nástrojom, ktorý Českému rozhlasu pomôže k tomu, aby sa dostal medzi najväčšie hráča na poli spravodajských serverov.

Použité technológie

  • CMS Drupal 7
  • PHP, webserver Apache, MySQL databázy
  • Vysoko záťažová optimalizácia
  • Komunikačné rozhranie pre spoluprácu s internými systémami

Očakávané výsledky

  • Úspora nákladov
  • Správa veľkého rozsahu typov obsahu
  • Štandardizované riešenia a široké využitie best practices
  • Zvýšenie užívateľskej prívetivosti riešenia
  • Podpora redaktorských a edičných pracovných procesov
  • Jednoduchá rozšíriteľnosť
Chcem vedieť viac o Drupalu!