Skočiť na hlavný obsah

Osmičková verzia Drupalu bola prvýkrát vydaná v roku 2015, a vystriedala tak obľúbený Drupal 7, vďaka ktorému sa tento redakčný systém dostal do popredia v rámci CMS riešenia.

Cieľom bolo predovšetkým reflektovať stále náročnejšie požiadavky vývojárov, administrátorov a webových správcov a v neposlednom rade aj užívateľov.

Drupal 8: História a vznik

Drupal 8 bol spustený 19. novembra 2015, a to po 4-5 rokoch od uvedenia známej sedmičkového verzia (D7). Hoci sa stal Drupal 7 jedným z najviac preferovaných riešení z hľadiska systémov pre správu obsahu, mal aj isté „muchy“.

V prvom rade to bola multijazyčnosť, ktorá bola v Drupalu 7 druhoradú záležitosťou, a množstvo podporovaných jazykov bolo značne limitované. Ďalej to bola nutnosť implementovať veľa modulov na dosiahnutie určitých funkcionalít. Drupal 7 takisto neponúka výkonný framework či adekvátne textový editor zabudovaný priamo v základe. Navyše, výraznejšie zmeny do tejto doby prichádzali vždy až s vydaním novej verzie Drupalu, čo v prípade D8 už neplatí.

Hoci sa Drupal 7 tešia stále veľkej obľube, vývoj speje neustále dopredu a bolo potrebné tento redakčný systém trochu inovovať - a tak sa zrodil Drupal 8.

Vtedajší prielom a výhody

Drupal 8 sa môže chváliť najväčším množstvom vylepšení, ktoré pokrývajú všetky oblasti - od funkcionalít, ktoré sú z veľkej časti zahrnuté už v samotnom jadre, vyššej úrovne zabezpečenia, cez zvyšovanie rýchlosti, až po ľahšiu prácu so systémom celkovo.

Tým, že osmičková verzia využíva Symfony framework, je oveľa dostupnejšie a prívetivejšie pre používateľov aj vývojárov. Tí už nebudú natoľko viazaní na „drupalovský ekosystém" a dôjde k značnému uľahčenie práce pre vývojárov prechádzajúci z iného frameworku. Je úplne logické, že D8 prináša významné zlepšenia vo výkone, pretože disponuje niekoľkými užitočnými nástrojmi, ako je napr. BigPipe, a pre overené užívateľov ponúka cache, čím je uľahčené doručovanie obsahu.

Prelomovým bodom bolo tiež to, že s D8 neprichádzajú veľké zmeny len s novou verziou tohto redakčného systému, ale bola implementovaná nová stratégia vydávanie aktualizácií umožňujúce zavedenie hlavných noviniek už do existujúceho riešenia.

Ako už bolo vyššie spomenuté, veľkým prínosom D8 bola multijazyčnosť, kedy je podporované podstatne viac jazykov než v Drupalu 7. Vďaka vylepšeniu cachovací entity môžu vývojári vytvoriť rýchlejšie sa načítající stránky; výkonnejšie a robustnejšie layout umožňuje ľahšie zostavenie landing pages a v neposlednom rade dokáže D8 generovať užívateľsky prívetivejšie URL, čo sú dôležité faktory z hľadiska SEO problematiky.

Novinky oproti predchádzajúcej verzii

Jednou z najviac očakávaných noviniek osmičkové verzia bola nová API-first iniciatíva, ktorá umožňuje, aby dáta ukladané a spravovaná Drupalom bola dostupná aj pre iný softvér. V D8 je kladený veľký dôraz na obsah, ktorý je v súčasnosti nutné šíriť medzi mnoho rôznych zariadení. D7 môžu na tento účel „tvarovať", na rozdiel od neho však má Drupal 8 túto schopnosť implementovanú priamo vo svojej architektúre.

Drupal 8 natívne podporuje HTML 5 a disponuje výkonným PHP frameworkom Symfony. Za zmienku stojí aj to, že je postavený na novom PHP šablonovacím enginu Twig, ktorý uľahčuje tvorbu webu.

Najmä redaktorov pravdepodobne potešilo, že Drupal 8 defaultne ponúka modul CKEditor. Jedná sa o vizuálny WYSIWIG editor slúžiace k pohodlnému formátovanie textov a umožňujúci editovať obsah priamo z backend.

Drupal 8 tiež ponúka nové typy Field (Date, Email, Link, Reference, Telephone) a celkovo možno Fieldy teraz užiť na viacerých miestach. V neposlednom rade zmienime views, ktoré v Drupalu 7 fungovali ako moduly, avšak teraz sú to komponenty integrované v samotnom jadre.

Dôležité weby, ktoré boli na danej verzii

Celkový počet webov bežiacich na Drupalu 8 je približne 223 000. V našich podmienkach je možné ako príklad uviesť nami prevádzkovaný cestovateľský web Cestovinky.cz, ktorý pôvodne bežal na Drupalu 6, ale z dôvodu potreby starostlivého nastavenia redakčného a editačného workflow a užívateľských oprávnení došlo k migrácii webu na D8. Ten okrem iného ponúka prepracovanú kategorizáciu článkov, vďaka ktorej sa návštevník webu dostane vždy na tie témy, o ktoré sa zaujíma; sofistikované možnosti promovaný vybraných článkov a v neposlednom rade tiež prepojenie so sociálnymi sieťami.

Zo zahraničných webov stojí za zmienku napríklad webové stránky firmy Chupa Chups, ktorej účelom bolo vytvoriť jednak dizajn ladiace s firemnou kultúrou, a jednak zastrešujúci platformu umožňujúcu správu stránok určených pre rôzne trhy. Takých má Chupa Chups po svete viac ako 100. Využitie Drupalu 8 umožňuje webu vo veľkej miere profitovať zo škálovateľnosti tohto riešenia.

Ďalej osmičkovú verzii využívajú aj známe futbalové kluby Arsenal FC a Sevilla FC, kedy obaja musia zvládať veľké množstvo fanúšikov. Dôvodom výberu D8 bola - okrem iného - API-first iniciatíva a podpora pluginov tretích strán. Nemenej dôležitým rozhodujúcim faktorom bola aj lepšia podpora multijazyčnosti. Okrajovo možno tiež spomenúť weby Rainforest Alliance, University of Colorado či webovej stránky firmy Mattel produkujúce slávnej bábiky Barbie.

Zaujímavosti danej verzie

Počet webov bežiacich na osmičke je síce viac ako 3,5-krát menší ako v prípade Drupalu 7, bude to však čiastočne dané aj tým, že je D7 „služobne starší". Za zmienku stojí tiež fakt, že 96% stránok na Drupalu 7 bolo vytvorené prostredníctvom dodatočných modulov, ktoré sú teraz už zabudovanou súčasťou D8.

Osmičková verzia bola obohatená o približne 200 nových prvkov a na jej vývoji sa podieľalo cez 3 000 prispievateľov. Drupal 8 bol natoľko inovatívne, že ho okrem vyššie spomenutých príkladov začali využívať aj iné slávne weby, napr. Severoamerická basketbalová liga NBA, americký elektronický burzový trh Nasdaq či arabská televízna stanica Al Jazeera.

Avšak, vzhľadom k neustálemu IT vývoju vpred, bude v novembri 2021 ukončená oficiálna podpora D8, pretože sa na jún toho roku plánuje vydanie verzie novej, v poradí deviatej. Vďaka kompatibilite jadra a modulov však bude prechod na vyššiu verziu relatívne ľahký, čo sa ani zďaleka nedalo povedať o D6 a D7.

Chcem vedieť viac o Drupalu!