Skočiť na hlavný obsah

Pozrite sa na 4 vybrané príklady pre povedomie, ako vývoj modulov na mieru napomáha klientskemu biznisu. Kedy premýšľať o riešenie na mieru? Správne posúdenie nájdete v našom obsahu nižšie.

Práve možnosť vývoja vlastných custom modulov a s nimi súvisiace nápomocné Drupal API robí z Drupalu jeden z najlepších systémov pre správu obsahu - platné, či už prevádzkujete jednoduchý či viacúrovňový a viacjazyčný web.

Naša práca

Presvedčte sa o našej kompetentnosti s vývojom custom modulov u vybranej radu realizovaných projektov.

ČKAIT

Pre Českú komoru autorizovaných inžinierov a technikov činných vo výstavbe (ČKAIT), sme vyvíjali 9 custom modulov na mieru. Klientovi sme tým poskytli premyslené a komplexné riešenie.

 • Expert Form slúžiace k rozšíreniu (vytvorenie a editáciu) databázy autorizovaných osôb.
 • Expert Search pre efektívne vyhľadávanie v databáze pomôcť filtrov.
 • Rovnako sa naprogramoval modul slúžiaci na zobrazenie stromovej kategórie pre galérie.
 • Modul plniace funkciu generovania PDF faktúr.
 • Modul určený na vloženie inzerátu pre burzu práce.
 • Vlastné modul slúžiaci ako custom PHP HTML Mailer (jedná sa o vlastné HTML e-mailovú službu pre Drupal).
 • Modul, ktorý zobrazuje uzly typu stavba a umožňuje k jednotlivým stavbám hlasovať.
 • Modul slúžiaci na prihlásenie a odhlásenie z termínu určitých akcií v rámci celoživotného vzdelávania.
 • Modul, ktorého funkciou je zápis dát do databázy akcií celoživotného vzdelávania, ich editácia administrátorom a zobrazenie užívateľmi.

Prague Classic Rental

Pre klienta Prague Classic Rental zaoberajúceho sa prenájmom apartmánov v Prahe sme vykonali preťaženie modulu, ktoré sa ponúkalo ako najvhodnejšie riešenie. Vykonali sme tiež redesign webu.

 • Modul bat_api primárne slúži k tvorbe rezervácií a stráženie dostupnosti. V tomto module sme potrebovali zmeniť časť funkcionality, ktorú nešlo konfigurovať, ani upraviť tzv. Hookom.

Respect Group

Pre poisťovaciu spoločnosť Respect Group sme riešili dve vlastné riešenia. Okrem toho sme aj migrovali obsah webu z D7 na D8.

 • Navrhli sme a implementovali modul generujúci vhodnú Drobečková navigáciu, ktorá v prípade základných modulov generovala nevhodné riešenie a spôsobovala komplikácie pri orientácii na webe.
 • Vytvorili sme formulár na odhlásenie newslettera, skrz neho sa prepisujú e-maily do databázy interného systému. Na základe toho dochádza k vylúčeniu odhlásených používateľov z rozosielky.

Yuki

Spoločnosť Yuki.cz predáva skútre a motocykle. Zapracovali sme 2 moduly.

 • Custom modul, ktorý "odchytí" odoslaný objednávkový formulár a korektne do systému založí všetky závislosti ohľadom realizovanej objednávky. Na rozdiel od štandardného WEBFORMAT sa vyznačuje dobrou mierou škálovateľnosti.
 • Špeciálny modul na 360 ° galériu, ktorý umožňuje 3D prezentáciu produktov.

Vy sa pýtate a my odpovedáme

# 1 Kedy máme začať uvažovať o custom modulu na mieru?

Samotné jadro Drupalu je základom, ktorý sa rozširuje o ďalšie funkcionality.

 • Slúži na to jednak základná sada modulov (tzv. Drupal core moduly).
 • Jednak doplnkové moduly vytvorené a spravované Drupal komunitou (tzv. Contrib moduly).

A v momente, keď nepostačí základný modul a požadované riešenie nenájdete ani v databáze modulov, tak je tu priestor pre tvorbu vlastného modulu priamo na mieru (tzv. Custom modul). Ak nie ste sami zdatnými programátorov, obráťte sa na nás, ušetríme vám čas.

# 2 Ako prebieha vývoj vlastného Drupal modulu? Čo všetko odo mňa ako klienta programátor potrebuje?

Je vhodné zostaviť si všetky cieľové požiadavky a ideálne vykonávať prostredníctvom diskusie s odborníkom na Drupal. Ten totiž pridá pohľad osoby, ktorá vidí systém ako celok a rozumie rôznym závislostiam v systéme. Občas aj malá zmena zadania znamená prechod z komplikované custom funkcionality, vyžadujúce desiatky hodín práce, na funkcionalitu podporovanú komunitou a realizovateľnú v podstatne kratšom časovom úseku.

Ak sa aj po zostavení hlavného jadra funkcionality stále jedná o custom riešenie, je nutné brať do úvahy jeho robustnosť - tzn. ide o rýchlu fixné funkčný vychytávku alebo sa bude časom meniť či rozširovať? Je vhodné ju nechať konfigurovateľnú tvorcovia modulu pre rýchlejšie zmeny správania? Nebolo by žiaduce vytvoriť v administrácii konfiguračnú stránku, aby si klient mohol konfiguráciu meniť sám? Nebude modul prevádzkovaný na viac weboch s drobnými rozdielmi? Na základe takéhoto prehľadu možno už plnohodnotne stanoviť rozsah prác a začať samotnú realizáciu.

# 3 Ako vlastný modul funguje? Prostredníctvom čoho?

Vlastné modul funguje rovnakým spôsobom ako ostatné moduly v Drupalu - implementácií háčikov (tzv. HOOK). Hookom sa rozumie spôsob, akým dochádza k interakcii medzi jadrom a samotným modulom. Po zadaní požiadavky užívateľom (napr. Požiadavka na zobrazenie určité stránky), prechádza jadro zoznam Hook, a umožňuje tak každému povolenému modulu - ktorý implementuje háčik pre inicializáciu - aby sa "zakvačila".

O háčikoch sa v IT jazyku často hovorí ako o "udalostiach" - ak nastanú určité udalosti, Drupal modulom umožní na ne odpovedať.

# 4 Možno jeden custom modul neustále vyvíjať?

Samozrejme, napr. Keď na to plánujete ďalšie nadväzujúce funkcie. A vzhľadom k tomu, že je Drupal open-source riešením, môže k jeho vývoju do značnej miery prispieť aj samotná Drupal komunita, keď sa s ňou o to podelíme.

# 5 Čoho sa pri vývoji custom modulu na mieru držať, aby sme sa vyhli chybám?

Jasným základom je používanie sprievodnej dokumentácie práve pre tú verziu Drupalu, pre ktorú je modul vyvíjaný. Jednotlivé verzie redakčného systému sa od seba môžu značne líšiť a v prípade použitia inej API - napospol vyššia verzia - často dochádza k chybám. Tiež nie je vhodné zasahovať priamo do jadra Drupalu či do stiahnutých doplnkových modulov, pretože zanesením vlastných úprav bránite aktualizáciám.

# 6 S čím ďalším mi môžete na Drupalu pomôcť?

Služby, ktoré poskytujeme, sú pomerne široké. V prvom rade sa zaoberáme správou Drupalu, tá má dve podoby - jednak možno hovoriť o bežnej správe, ktorá sa zameriava predovšetkým na zaistenie bezpečnosti webe a implementáciu potrebných aktualizácií, jednak o správe programátorské, kedy zapracovávame vaše konkrétne požiadavky. Celý projekt možno pritom - rovnako ako v prípade custom modulov - realizovať na mieru.

Ďalej ponúkame hosting Drupalu, a to ako pre malé, stredne veľké či veľké weby a e-shopy. Naše riešenie sa vyznačuje vysokým výkonom a širokou dostupnosťou, o čom sa presvedčili aj naši významní klienti, ako sú Česká televízia, Český rozhlas či FTV Prima.

Aby bol váš web viditeľný vo výsledkoch vyhľadávania a bol naplnený kvalitným obsahom, zameriavame sa aj na SEO čiže optimalizáciu pre vyhľadávače, a to po technickej aj obsahovej stránke.

Ak ešte nepoužívate najaktuálnejšiu verziu Drupalu, tak pomôžeme nielen s prechodom na najnovšiu verziu, ale aj s migráciou z iného redakčného systému.

Chcem vedieť viac o Drupalu!