Skočiť na hlavný obsah

O DRUPALU 6

História a vznik

Drupal 6 bol predstavený vo februári roku 2008, a to po roku vývoja. Už počas vydávacieho cyklu bolo vďaka usilovnej práci Drupal komunity opravené na 1 600 problematických prvkov, vďaka čomu došlo k zlepšeniu použiteľnosti a zvýšenie úrovne zabezpečenia Drupalu. Práve vďaka Drupalu 6 sa z bojovníka (na mysli máme predchádzajúcu verziu, Drupal 5) stal silný vodca, ktorý okrem iného viedol oficiálne webové stránky Bieleho domu.

Vtedajší prielom a výhody

Jednou z hlavných výhod novej verzie bolo zjednodušenie celého systému - bol kompletne prerobený a zjednodušil systém menu, a takisto došlo k značnému uľahčenie inštalácie, vďaka čomu mohli používatelia rozbehnúť webové projekty v rádoch niekoľkých minút. Už v samotnej inštalačnej fáze bolo navyše možné implementovať vlastný jazyk, a tým si prácu ešte viac uľahčiť. Celkovo bola riešenie multijazyčnosti venovaná značná pozornosť. Nesmieme zabudnúť ani užívateľské rozhranie fungujúci na báze drag-and-drop; jednoducho tak možno presúvať určité prvky v rámci systému - či už sa jedná o bloky, položky menu, slovníky či termíny.

Vo veľkej miere sa vývoj Drupalu 6 sústredil aj okolo tém. Došlo k uľahčenie práce s tvorbou tém, na rozšírenie možností ich customizácia a tiež k posilneniu podpory. Naďalej bola vylepšovaná knižnica jQuery slúžiace k ľahšiemu písanie javascriptov, ktorá bola integrovaná už s príchodom Drupalu 5. V neposlednom rade došlo samozrejme aj k vylepšeniu výkonu, čo sa v prípade novej verzie očakáva.

Novinky oproti predchádzajúcej verzii

S novou verziou Drupalu boli pridané aj nové moduly do systémového jadra. Jednalo sa napríklad o modul slúžiaci na implementáciu a spustenie customizovaných akcií, možnosť prihlásenia cez Open ID či modul informujúce o stave bezpečnostných aktualizácií znižujúce riziká pre užívateľov. Z oblasti bezpečnosti možno spomenúť aj nástroj kontrolujúce silu heslá alebo prepracovanejší systém užívateľských oprávnení.

Ako už bolo vyššie spomenuté, došlo k určitému vylepšenie výkonu. To bolo vo veľkej miere dané optimalizáciou kódu v Drupalu 6, kedy sa novo väčšina modulov v jadre začala deliť na menšie časti a načítané boli len tie potrebné. Značne prispelo tiež agregácii javascriptov a cachovanie na úrovni blokov.

Ďalej bolo novo predstavené Schema API okrem iného umožňujúce dosiahnutie lepšej kompatibility defaultných aj prídavných modulov aj s inými databázami ako MySQL. V neposlednom rade priniesol Drupal 6 tiež možnosť skriptovanie z príkazového riadku.

Dôležité weby, ktoré boli na danej verzii

Vzhľadom k tomu, že sa jedná o staršiu verziu redakčného systému Drupal, ktorého oficiálna podpora bola už dávno ukončená, možno predpokladať, že nasledujúce weby už beží na niektoré z verzií vyšších - tou najaktuálnejšou je Drupal 9 spustený v polovici roka 2020. Inteligentné funkcie Drupalu 6 využívali ako weby veľkých zahraničných spravodajských staníc ako BBC, CNN alebo agentúra Reuters, tak i tuzemské stanice, ako sú Česká televízia, Český rozhlas alebo televízia Prima. V prípade televízie Prima sa vo svojej dobe išlo o najväčší "drupalovský" projekt v Českej republike.

Zaujímavosti danej verzie

Hoci bola podpora Drupalu 6 ukončená už vo februári roku 2016, do konca roka nasledujúceho na ňom stále bežalo na 120 tisíc webov. V súčasnej dobe je vzhľadom k novým verziám na ústupe, ale podľa štatistík ho má stále nainštalované približne 32 tisíc webov, čo je graficky znázornené v grafe 1, v ktorom je možné sledovať aj zastúpenie iných verzií. Čísla sú len orientačné, pretože sa ukazovateľ sleduje s týždennou periodicitou, rádovo však sedí. Aktuálne výsledky sa vždy nachádzajú na oficiálnych stránkach.

 Míra využití jednotlivých verzí RS Drupal 6

Graf 1 Miera využitia jednotlivých verzií RS Drupal; zdroj

Za zmienku stojí tiež fakt, že drupalisté v rámci vývoja prispeli približne 7 000 moduly a 600 témami. Vývoj trval celkovo 13 mesiacov a za tú dobu sa do jadra dostalo 34 modulov. V porovnaní s Drupalom 5 sa jedná o trochu slabšie výkon, lebo na jeho konci bolo v jadre 29 modulov, pričom vývoj trval iba 8,5 mesiaca. Drupal 6 v tomto smere teda nepredbehol svojho predchodcu kvantitou, možno však predpokladať, že kvalitou už áno.

Chcem vedieť viac o Drupalu!