Přejít k hlavnímu obsahu

O DRUPALU 6

Historie a vznik

Drupal 6 byl představen v únoru roku 2008, a to po pouhém roce vývoje. Již během vydávacího cyklu bylo díky usilovné práci Drupal komunity opraveno na 1 600 problematických prvků, díky čemuž došlo ke zlepšení použitelnosti a zvýšení úrovně zabezpečení Drupalu. Právě díky Drupalu 6 se z bojovníka (na mysli máme předchozí verzi, Drupal 5) stal silný vůdce, který mimo jiné vedl oficiální webové stránky Bílého domu.

Tehdejší průlom a výhody

Jednou z hlavních výhod nové verze bylo zjednodušení celého systému – byl kompletně předělán a zjednodušen systém menu, a rovněž došlo ke značnému usnadnění instalace, díky čemuž mohli uživatelé rozjet webové projekty v řádech několika minut. Už v samotné instalační fázi bylo navíc možno implementovat vlastní jazyk, a tím si práci ještě více usnadnit. Celkově byla řešení multijazyčnosti věnována značná pozornost. Nesmíme opomenout ani uživatelské rozhraní fungující na bázi drag-and-drop; jednoduše tak lze přesouvat určité prvky v rámci systému – ať už se jedná o bloky, položky menu, slovníky či termíny.

Ve velké míře se vývoj Drupalu 6 soustředil i kolem témat. Došlo k usnadnění práce s tvorbou témat, k rozšíření možností jejich customizace a také k posílení podpory. Nadále byla vylepšována knihovna jQuery sloužící ke snazšímu psaní javascriptů, jež byla integrována již s příchodem Drupalu 5. V neposlední řadě došlo samozřejmě i k vylepšení výkonu, což se v případě nové verze očekává.

Novinky oproti předchozí verzi

S novou verzí Drupalu byly přidány i zcela nové moduly do systémového jádra. Jednalo se například o modul sloužící k implementaci a spuštění customizovaných akcí, možnost přihlášení přes Open ID či modul informující o stavu bezpečnostních aktualizací snižující rizika pro uživatele. Z oblasti bezpečnosti lze zmínit také nástroj kontrolující sílu hesla či propracovanější systém uživatelských oprávnění.

Jak již bylo výše zmíněno, došlo k určitému vylepšení výkonu. To bylo ve velké míře dáno optimalizací kódu v Drupalu 6, kdy se nově většina modulů v jádře začala dělit na menší části a načítány byly pouze ty potřebné. Značně přispělo také agregování javascriptů a cachování na úrovni bloků.

Dále bylo nově představeno Schema API mimo jiné umožňující dosažení lepší kompatibility defaultních i přídavných modulů i s jinými databázemi než MySQL. V neposlední řadě přinesl Drupal 6 také možnost skriptování z příkazového řádku.

Důležité weby, jež byly na dané verzi

Vzhledem k tomu, že se jedná o starší verzi redakčního systému Drupal, jehož oficiální podpora byla již dávno ukončena, lze předpokládat, že dále uvedené weby již běží na některé z verzí vyšších – tou nejaktuálnější je Drupal 9 spuštěný v polovině roku 2020.  Inteligentní funkce Drupalu 6 využívaly jak weby velkých zahraničních zpravodajských stanic jako BBC, CNN nebo agentura Reuters, tak i tuzemské stanice, jako jsou Česká televize, Český rozhlas nebo televize Prima. V případě televize Prima se ve své době jednalo o největší „drupalovský“ projekt v České republice.

Zajímavosti dané verze

Ač byla podpora Drupalu 6 ukončena již v únoru roku 2016, do konce roku následujícího na něm stále běželo na 120 tisíc webů. V současné době je vzhledem k novým verzím na ústupu, ale dle statistik jej má stále nainstalováno zhruba 32 tisíc webů, což je graficky znázorněno v Grafu 1, v němž je možno sledovat i zastoupení jiných verzí. Čísla jsou pouze orientační, neboť se ukazatel sleduje s týdenní periodicitou, řádově však sedí. Aktuální výsledky se vždy nacházejí na oficiálních stránkách.

 Míra využití jednotlivých verzí RS Drupal 6

Graf 1 Míra využití jednotlivých verzí RS Drupal; zdroj

Za zmínku stojí také fakt, že drupalisté v rámci vývoje přispěli přibližně 7 000 moduly a 600 tématy. Vývoj trval celkově 13 měsíců a za tu dobu se do jádra dostalo 34 modulů. V porovnání s Drupalem 5 se jedná o poněkud slabší výkon, neboť na jeho konci bylo v jádře 29 modulů, přičemž vývoj trval pouhých 8,5 měsíce. Drupal 6 v tomto směru tedy nepředběhl svého předchůdce kvantitou, lze však předpokládat, že kvalitou již ano.