Přejít k hlavnímu obsahu

Osmičková verze Drupalu byla prvně vydána v roce 2015, a vystřídala tak oblíbený Drupal 7, díky kterému se tento redakční systém dostal do popředí v rámci CMS řešení.

Cílem bylo především reflektovat stále náročnější požadavky vývojářů, administrátorů a webových správců a v neposlední řadě také uživatelů.

Drupal 8: Historie a vznik

Drupal 8 (D8) byl spuštěn 19. listopadu 2015, a to po 4-5 letech od uvedení známé sedmičkové verze (D7). Ačkoliv se stal Drupal 7 jedním z nejvíce preferovaných řešení z hlediska systémů pro správu obsahu, měl i jisté „mouchy“.

V prvé řadě to byla multijazyčnost, která byla v Drupalu 7 druhořadou záležitostí, a množství podporovaných jazyků bylo značně limitováno. Dále to byla nutnost implementovat spoustu modulů k dosažení určitých funkcionalit. Drupal 7 rovněž nenabízí výkonný framework či adekvátní textový editor zabudovaný přímo v základu. Navíc, výraznější změny do této doby přicházely vždy až s vydáním nové hlavní verze Drupalu, což v případě D8 už neplatí.

Ačkoli se Drupal 7 těší stále velké oblibě, vývoj spěje neustále kupředu a bylo potřeba tento redakční systém poněkud inovovat – a tak se zrodil Drupal 8.

Tehdejší průlom a výhody

Drupal 8 se může chlubit největším množstvím vylepšení, jež pokrývají všechny oblasti – od funkcionalit, jež jsou z velké části zahrnuty již v samotném jádru (které navíc bylo zmenšeno), vyšší úrovně zabezpečení, přes zvyšování rychlosti, až po snazší práci se systémem celkově.

Tím, že osmičková verze využívá Symfony framework, je mnohem dostupnější a přívětivější pro uživatele i vývojáře. Ti už nebudou natolik vázáni na „drupalovský ekosystém“ a dojde ke značnému usnadnění práce pro vývojáře přecházející z jiného frameworku. Je zcela logické, že D8 přináší velká vylepšení ve výkonu, neboť disponuje několika užitečnými nástroji, jako je např. BigPipe, a pro ověřené uživatele nabízí cache, čímž je usnadněno doručování obsahu.

Průlomovým bodem bylo také to, že s D8 nepřicházejí velké změny pouze s novou verzí tohoto redakčního systému, ale byla implementována nová strategie vydávání aktualizací umožňující zavedení stěžejních novinek již do stávajícího řešení.

Jak již bylo výše zmíněno, velkým přínosem D8 byla multijazyčnost, kdy je podporováno podstatně více jazyků než v Drupalu 7. Díky vylepšení cachovací entity mohou vývojáři vytvořit rychleji se načítající stránky; výkonnější a robustnější layout umožňuje snazší sestavení landing pages a v neposlední řadě dokáže D8 generovat uživatelsky přívětivější URL, což jsou významné faktory z hlediska SEO problematiky.

Novinky oproti předchozí verzi

Jednou z nejvíce očekávaných novinek osmičkové verze byla nová API-first iniciativa, která umožňuje, aby data ukládaná a spravovaná Drupalem byla dostupná i pro jiný software. V D8 je kladen velký důraz na obsah, který je v současné době nutno šířit mezi mnoho různých zařízení. D7 lze za tímto účelem „tvarovat“, na rozdíl od něj však má Drupal 8 tuto schopnost implementovanou přímo ve své architektuře, neboť nativně podporuje responzivní design. 

Drupal 8 nativně podporuje HTML 5 a disponuje výkonným PHP frameworkem Symfony. Za zmínku stojí také to, že je postaven na novém PHP šablonovacím enginu Twig, jenž usnadňuje tvorbu webu.

Zejména redaktory pravděpodobně potěšilo, že Drupal 8 defaultně nabízí modul CKEditor. Jedná se o vizuální WYSIWIG editor sloužící k pohodlnému formátování textů a umožňující editovat obsah přímo z backendu.

Drupal 8 také nabízí nové typy fieldů (Date, Email, Link, Reference, Telephone) a celkově lze fieldy nyní užít na více místech. V neposlední řadě zmíníme views, jež v Drupalu 7 fungovaly jako moduly, avšak nyní jsou to komponenty integrované v samotném jádru.

Jako další novinky lze zmínit například:

  • integrování OOP přístupů do jádra,
  • REST webové služby či
  • PHPUnit testy.

Důležité weby, jež byly na dané verzi

Celkový počet webů běžících na Drupalu 8 činí přibližně 223 000. V našich podmínkách lze jako příklad uvést námi provozovaný cestovatelský web Cestovinky.cz, který původně běžel na Drupalu 6, ale z důvodu potřeby pečlivého nastavení redakčního a editačního workflow a uživatelských oprávnění došlo k migraci webu na D8. Ten mimo jiné nabízí propracovanou kategorizaci článků, díky které se návštěvník webu dostane vždy na ta témata, o která se zajímá; sofistikované možnosti promování vybraných článků a v neposlední řadě také propojení se sociálními sítěmi.

Ze zahraničních webů stojí za zmínku například webové stránky firmy Chupa Chups, jejímž účelem bylo vytvořit jednak design ladící s firemní kulturou, a jednak zastřešující platformu umožňující správu stránek určených pro různé trhy. Takových má Chupa Chups po světě více než 100. Využití Drupalu 8 umožňuje webu ve velké míře profitovat ze škálovatelnosti tohoto řešení.

Dále osmičkovou verzi využívají i známé fotbalové kluby Arsenal FC a Sevilla FC, kdy oba musejí zvládat velké množství fanoušků. Důvodem výběru D8 byla – mimo jiné – API-first iniciativa a podpora pluginů třetích stran. Neméně důležitým rozhodujícím faktorem byla i lepší podpora multijazyčnosti. Okrajově lze také zmínit weby Rainforest Alliance, University of Colorado či webové stránky firmy Mattel produkující slavné panenky Barbie.

Zajímavosti dané verze

Počet webů běžících na osmičce je sice více než 3,5krát menší než v případě Drupalu 7, bude to však zčásti dáno i tím, že je D7 „služebně starší“. Za zmínku stojí také fakt, že 96 % stránek na Drupalu 7 bylo vytvořeno prostřednictvím dodatečných modulů, které jsou nyní již zabudovanou součástí D8.

Osmičková verze byla obohacena o přibližně 200 nových prvků a na jejím vývoji se podílelo přes 3 000 přispěvovatelů. Drupal 8 byl natolik inovativní, že jej kromě výše zmíněných příkladů začaly využívat i jiné slavné weby, např. severoamerická basketbalová liga NBA, americký elektronický burzovní trh Nasdaq či arabská televizní stanice Al Jazeera.

Nicméně, vzhledem k neustálému IT vývoji vpřed, bude v listopadu 2021 ukončena oficiální podpora D8, neboť se na červen téhož roku plánuje vydání verze nové, v pořadí deváté. Díky kompatibilitě jádra a modulů však bude přechod na vyšší verzi relativně snadný, což se ani zdaleka nedalo říct o D6 a D7.