Přejít k hlavnímu obsahu

Drupal komunita nespí a maká. Pořádá pravidelné konference, radí a odpovídá na dotazy. A vyvíjí nové verze!

Novinky v Drupalu 8

  • využívá Symfony2 framework
  • OOP přístupy integrovány do jádra
  • REST webové služby
  • PHPUnit testy
  • zmenšení jádra Drupalu, osamostatnění a oddělení některých modulů
  • nativně responzivní design
  • HTML5 struktura
  • lepší oddělení konfiguračních dat od obsahu
  • kvalitnější uživatelské prostředí
05. 03. 2015

Základním stavebním kamenem a největší výhodou Drupalu je jeho modularita. Díky tomuto přístupu se jedná o velmi flexibilní systém, který si lze rychle přizpůsobit vlastním potřebám. Zároveň díky rozsáhlé komunitě a GPL GNU licenci, pod kterou Drupal vychází, je možné využívat obrovskou sbírku dostupných a otestovaných modulů.

05. 03. 2015

Jistě to také znáte. Přijdete ke kódu, který zůstal po vašem kolegovi-předchůdci a po prvním studiu zápisu kódu s pláčem nebo nadávkami schováváte hlavu do dlaní. Vývojáři Drupalu bojují proti kreativitě v zápisu kódu pomocí Coding Standards. Jedná se o sérii více či méně důležitých pravidel pro správnou syntaxi a dobrou čitelnost kódu. Více na https://drupal.org/coding-standards

05. 03. 2015

K provozování Drupalu je potřeba webový a databázový server. Obojí samozřejmě možno i v open source řešení, tedy žádné náklady na licence. Pro Drupal je minimálním požadavkem PHP 5.2.5 (5.3 doporučeno), pro Drupal 8 je minimálním požadavkem verze 5.4.

Drupal nativně spolupracuje s databázemi MySQL 5.0.15 nebo vyšší, PostreSQL 8.3 nebo vyšší, SQLite 3.3.7 nebo vyšší. Microsoft SQL Server či Oracle jsou podporovány díky dodatečným modulům.

05. 03. 2015

Pokud se zaměřujete na velké a komplexní projekty, je SASS nedocenitelným pomocníkem. SASS je CSS preprocesor, díky kterému se vývoj CSS stává rychlejší, přehlednější a kompaktnější. Mezi jeho hlavní funkce patří:

Variables (Proměnné) – Pokud pak chcete např. změnit barvu 15 prvků, nemusíte hledat 15 CSS selektorů, prostě přepíšete hodnotu proměnné.

Nesting (Zanořování) – Nemáte rádi nekonečně dlouhé selektory, které z většiny obsahují selektor nadřazeného prvku? Zanořte selektor dovnitř. 

Partials (Části) – Vytvořte si parciální části, obsahující CSS, které pak můžete vkládat do jiných souborů. Zajistíte tak modularitu a přehled. 

Operators (Operátory) – Jednoduše vám dovolují zadávat matematické výrazy do hodnot CSS

Mixins  - Jistě jste se setkali s CSS3 výrazy, které jsou pro každý prohlížeč rozdílné. Díky této funkci je sjednotíte do jednoho zápisu. Jeden příklad, který názorně vysvětlí vše:

@mixin border-radius($radius) {
  -webkit-border-radius: $radius;
     -moz-border-radius: $radius;
      -ms-border-radius: $radius;
          border-radius: $radius;
}

.box { @include border-radius(10px); }

Extend/Inheritance (Rozšíření/Dědění) – Možnost nadefinovat základní nastavení elementu. A poté např. podle různých tříd měnit nastavení.

05. 03. 2015

Ačkoli na vodě může být háček nepopulární, ve světě Drupalu je a esenciálním základem všeho. Hook (česky tedy háček) přesně vystihuje, jak jádro Drupalu obsluhuje veškeré moduly. Při zpracování požadavku (zobrazení stránky, uložení článku, smazání přiloženého souboru,…) jádro postupně prochází seznam háčků a dává šanci každému povolenému modulu, aby se „zaháknul“ v případě, že modul tento háček implementuje. Háček jako takový si lze představit jako událost, např. hook_user_delete se volá při smazání uživatele.

Jádro Drupalu samo o sobě poskytuje obrovské množství těchto háčků (seznam zde: https://api.drupal.org/api/drupal/includes%21module.inc/group/hooks/7), ale samozřejmostí je možnost implementace vlastního háčku a tím odchytávání a zpracování událostí, které jsou důležité pro vaši aplikaci.

05. 03. 2015

Drupal nabízí spoustu modulů pro práci s formuláři (přičemž nejznámější je Webform https://drupal.org/project/webform), ale při vývoji řešení na míru oceníte i dvě další funkce, které se vám budou hodit.

Háčky hook_form_alter a hook_form_validate vám umožní si automaticky upravovat vygenerované formuláře Drupalem (a to jak hromadně formuláře určitého typu, tak jednotlivě s využitím hook_form_FORM_ID_alter), zároveň nabízí jejich speciální validaci.

05. 03. 2015

Média vládnou světu a Drupal vládne médiím! Vytváření galerií, úpravy obrázků, drag n drop nahrávání, spolupráce se vkládáním videí mnoha poskytovatelů, audio přehrávače, exporty do RSS, dokonce i modul pro internetové rádio vysílání. K tomu přidejte spolupráci se sociálními sítěmi, moduly pro hodnocení obsahu a můžete si díky Drupalu vytvořit mediální portál. Na tohle je Drupal opravdu dobrý!

05. 03. 2015

Nikdo nerad čeká na načtení stránky. Vypovídá o tom i fakt, že čím pomalejší web je, tím menší je jeho schopnost přinášet zisk. Existuje mnoho metodik, jak zrychlit načítání webu a jednou z nich je i nákup výkonnějšího železa. Pokud ale využíváte Drupal, celý problém lze řešit z daleko menšími náklady: naši specialisté umí nastavit systémy cacheování obsahu stránek, díky čemuž budete využívat váš hardware efektivně a nebude nutné přikupovat další. Konkrétně Drupal podporuje Content Delivery Network (CDN)cacheování statického obsahu nebo třeba agregaci javascriptových a CSS souborů.

05. 03. 2015

Jak již bylo nespočetněkrát zmíněno, Drupal je modulární systém. Jeho variabilita tedy nezná hranic. Drupaloví nadšenci však dostali geniální nápad připravit distribuce s předinstalovanými moduly. Časem vzniklo mnoho distribucí zaměřených na určitou sféru. Díky tomu lze zrychlit vývoj komplexních řešení. Mezi kategorie, na které se distribuce zaměřují, patří zpravodajství, intranety, e-shopová řešení, sociální weby, mediální obsah a mnoho dalších.

05. 03. 2015