Přejít k hlavnímu obsahu
CMS pro veřejný či státní sektor

Trend digitalizace ve společnosti stále přetrvává, a všiml si toho i veřejný či státní sektor, který si uvědomuje potřebu poskytovat občanům potřebné informace co nejlépe. Navíc tento sektor na svých webech uchovává obrovské množství citlivých a osobních údajů a musí čelit vysoké návštěvnosti ze strany uživatelů. Z toho důvodu hledají veřejné a státní subjekty co nejefektivnější řešení, jež by veškeré tyto aspekty reflektovala.

Ideální východisko vám nabídne Drupal, jenž je nyní užíván vládami a organizacemi ve více než 150 zemích světa. Důvodů je hned několik; jedná se především o benefity plynoucí z open-source systému. Ty zahrnují úsporu nákladů, vyšší efektivitu, vysokou úroveň zabezpečení, transparentnost, spolehlivost, jednodušší přenos veřejných dat a v neposlední řadě otevřenost inovacím. Níže si představíme ty nejpodstatnější důvody, proč výše zmíněné subjekty volí právě Drupal.

Využití Drupalu - veřejný a státní sektor

Zdroj 

#1 Vysoká úroveň zabezpečení

Již v úvodu jsme nastínili, že weby veřejné a státní správy uchovávají velké množství osobních a citlivých dat, jejichž únik je nemyslitelný.

Drupal, na rozdíl od ostatních redakčních systémů, disponuje vlastním bezpečnostním týmem, jenž neustále monitoruje případné hrozby. Obrovskou měrou k bezpečnosti přispívá také Drupal komunita, jež skýtá asi 630 tisíc aktivních členů, a neustále se podílí na vývoji tohoto systému. Tím, že se jedná o open-source řešení, mohou bezpečnostní týmy snadněji řešit bezpečnostní problémy a nejrůznější bugy, neboť je jim umožněno libovolně, tzn. bez svolení dodavatele systému, zasahovat do kódu.

Ačkoliv je Drupal sám o sobě z hlediska úrovně zabezpečení dostačující, je možno tuto úroveň ještě zvýšit, a to díky několika bezpečnostním modulům:

  • Modul Login Security: díky tomuto modulu lze implementovat užitečné prvky týkající se kontroly přístupu. Administrátorovi stránek je například umožněno na několik hodin či permanentně zakázat určitou IP adresu či limitovat počet pokusů o přihlášení, než dojde k blokaci účtu.
  • Password Policy – účelem modulu je „donutit“ uživatele k tvorbě silnějších, a tedy hůře prolomitelných, hesel.
  • Security Kit – modul chránící před různými útočnými metodami, jako jsou cross-site scripting, cross-site request forgery, clickjacking aj.
  • Security Review Modul – modul sloužící k automatickému testování „běžných“ chyb.
  • Two-Factor Authentication (TFA) – umožňuje implementaci dvoufázového ověření uživatele; tedy nejen prostřednictvím loginu a hesla, ale také pomocí kódu v mobilním zařízen. Kód je na mobilní zařízení buď zaslán, případně jím generován.

#2 Open-source řešení umožňující kvalitní a dostupnou údržbu

Pořízení Drupalu, jakožto open-source softwaru, je podstatně levnější než pořízení proprietárního softwaru. Není totiž potřeba vynakládat finance na licence či jejich prodlužování a lze také získat celou řadu modulů, šablon, rozšíření či distribucí zcela zdarma. Navíc systém umožňuje samostatnou správu obsahu, čímž odpadá potřeba hledat obsahového správce. Takto uspořené – a zároveň nemalé – částky mohou například vlády investovat do rozvoje veřejného občanského života.

Navíc se nemůže stát to, že bude ten či onen subjekt „lapen do pasti“ dodavatele systému, jenž by s ním jako jediný uměl adekvátně pracovat. Drupal užívá známé technologie jako PHP a jQuery, tudíž najít někoho, kdo bude poskytovat hosting, provádět údržbu systému a spravovat jej, nebude žádný problém. Ke generování úspor přispívá i vysoká míra customizace Drupalu – systém je možno uzpůsobit tak, aby plně korespondoval se stávajícími administrativními procesy a nástroji pro úpravu obsahu a aby se uměl naplno přizpůsobit plánovaným cílům webu. K dosažení vysoké úrovně customizace přispívá především velká modularita Drupalu; kdy si uživatel může vybrat z mnoha doplňkových contrib modulů nacházejících se na oficiálních webových stránkách, případně si nechat vyvinout vlastní modul na míru.

 Jako příklad úspory nákladů lze uvést americký stát Georgia, jenž přechodem z proprietárního systému na Drupal ušetřil neskutečných 14 milionů dolarů. Díky tomu, že se jedná o nízkonákladové řešení, mohou si jej dovolit i nízkopříjmové země, jako je například Rwanda.

Web amerického státu Georgia na Drupalu

#3 Kreativita a možnosti integrace

Mnoho lidí se domnívá, že veřejné či státní weby musí být zákonitě nudné a nepropracované. Opak je však pravdou – subjekty veřejné či státní správy jsou si již dobře vědomy toho, že bez užitečného a kvalitního obsahu a doprovodných služeb se neobjedou. Práci jim přitom ve velké míře usnadňuje právě Drupal, který je kompatibilní s mnoha různými službami a který je schopen integrace s jakýmkoliv podnikovým obsahem, datovými úložišti či interními publikačními nástroji. Proto se na těchto typech webů často setkáváme s obdobnými sekcemi typu „nejnovější zprávy“, „oznámení“ atp.

#4 Multisite instalace

Drupal umožňuje provozovat současně několik domén s využitím pouze jedné instalace. Pokud by každá z nich měla být stavěna samostatně a od základů, vyšplhaly by se náklady (v podobě peněz i času) na horentní sumy.

#5 Škálovatelnost

Škálovatelnost patří spolu s bezpečností mezi dva nejdůležitější požadavky, jež veřejné a státní subjekty na systém pro správu obsahu mívají.  Za účelem zajištění škálovatelnosti potřebují takové řešení, které zvládne čelit velkému náporu příchozích uživatelů – a to je právě Drupal, jenž se díky této své vlastnosti hodí pro weby všech velikostí.
 

Příklady webů státní či veřejné správy běžících na Drupalu

Zahraničí

Významným příkladem a současně vzorem pro mnohé další weby se stal americký Národní úřad pro letectví a vesmír (NASA), který se rozhodl migrovat web ze zastaralého a proprietárního systému na moderní open-source systém. Migrovat bylo potřeba více než 250 tisíc stránek a téměř 3 TB obsahu; celý proces přitom trval pouhých 13 týdnů. O vysoké výkonnosti přesvědčil Drupal uživatele v roce 2017, kdy NASA živě vysílala úplné zatmění Slunce. Tehdy událost sledovalo na 40 milionů diváků a jednalo se o vůbec největší přísun webových návštěvníků v celé americké vládní historii.

Webové stránky NASA na Drupalu

 

Dalším významným příkladem, rovněž z USA, jsou webové stránky Ministerstva energetiky Spojených států amerických, jež požadovalo systém disponující centralizovanou architekturou, flexibilitou a mobilní použitelností. Dalším významným faktorem pro výběr Drupalu byla možnost samostatné správy obsahu, přiřazení rolí uživatelům a způsob stylování obrázků.

Web Ministerstva energetiky USA na Drupalu

Jako poslední zmíníme německý portál Gewerbe-Service-Portal.NRW, který umožňuje zakladatelům firem v regionu Severní Porýní-Vestfálsko elektronickou registraci společnosti. Díky jednoduchému a přehlednému formuláři je žádost rychle postoupena příslušné veřejné autoritě. Podnikatelé také mohou v případě dotazů využít chatbota. Hlavními důvody pro výběr Drupalu byly především nízké náklady, vysoká úroveň bezpečnosti či přístupnost.

Portál Gewerbe-Service-Portal.NRW na Drupalu

Česko

Nejen v zahraničí, ale rovněž i v tuzemsku objevily veřejné subjekty kouzlo Drupalu. Jedná se zejména o veřejnoprávní rozhlasovou společnost Český rozhlas a televizní stanici ČT 24.

Co se Českého rozhlasu týče, problémem výchozího řešení byly především neustále rostoucí náklady na údržbu, malá rozšiřitelnost a nízká uživatelská přívětivost. Jedním z hlavních cílů Českého rozhlasu bylo implementovat systém, jenž by reflektoval významný denní nárůst obsahu a potenciální výkonovou zátěž. V neposlední řadě bylo záměrem vytvořit nástroje a metodiky pro rychlou tvorbu nových webů. Veškeré cíle a požadavky dokázal splnit Drupal, a stal se tak jasnou volbou.

Český rozhlas na Drupalu

 

Také web zpravodajské ČT 24 přešel na open-source řešení v podobě Drupalu. Požadavky České televize byly jasné – disponovat výkonným systémem, který lze dle potřeb modifikovat a rozšiřovat, a to bez nutnosti placení licence. To vše dokázal zajistit právě Drupal, který mimo jiné umožnil pokročilé vkládání interaktivního obsahu nebo třeba více možností řazení zpráv.

ČT24 na Drupalu

Na základě výše uvedeného je zcela zřejmé, že je Drupal – především z hlediska bezpečnosti a spolehlivosti – nedostižný. To, že jej využívají weby veřejné či státní správy po celém světě, hovoří za vše. Neváhejte proto a rozjeďte svůj web na Drupalu ještě dnes! K dispozici vám budou naši šikovní programátoři; právě ti pomáhali s implementací Drupalu Českému rozhlasu i České televizi.