Přejít k hlavnímu obsahu
Drupal - uživatelská nápověda

Co je to ten Inline Manual a proč bych ho měl na svém webu používat?

Inline Manual je nedocenitelný pomocník při tvorbě uživatelské nápovědy. Pomocí tohoto produktu lze vytvářet ucelené a jasné instrukce, které se uživateli přehrávají přímo za chodu aplikace. Těmto instrukcím se říká manuály, nebo walkthrough. Manuálů můžeme mít na webu hned několik např. manuál pro nahrávání obsahu,  správa souborů, nebo vytvoření článku. Pokud jste někdy tvořili uživatelskou příručku, pak jistě víte, jak náročné je popsat jednotlivé kroky, které uživatel často přesně nepochopí. Představte si, že tyto kroky se mu v reálném čase zobrazují na obrazovce a vedou ho přes každé políčko, které je třeba vyplnit. Uživatelé si manuály mohou přehrávat pořád dokola, dokud se s funkcionalitou dostatečně neseznámí. Je to skoro stejné, jako když sedíte vedle zákazníka a vysvětlujete mu, jak se přesně používají jednotlivé funkce webu.

Studium manuálů po nocích je náročné. Toto se uživatelům vašeho webu s Inline Manualem rozhodně nestane.

Podporuje váš web Inline Manual?

Inline Manual podporuje širokou škálu webových platforem. Samozřejmá je integrace do CMS Drupal přes modul. Pokud ale zatím nepoužíváte Drupal, je možné nasadit Iinline Manual i na valnou většinu ostatních redakčních systémů. Konkrétní seznam naleznete na webu produktu: inlinemanual.com.

 

Inline manual z pohledu vývojáře

Vývoj jednotlivých manuálů je velmi jednoduchá záležitost a zvládne jej každý člověk, který rozumí tomu, jak web funguje a je ochoten věnovat tomu trošku času. K vývoji nejsou potřeba žádné velké programátorské znalosti, jedná se spíše o "klikačku". Stačí si z oficiálních stránek stáhnout rozšíření do prohlížeče a můžete vesele tvořit manuály na prakticky všechno, co vás napadne.

chrome inline manual

 Rozšíření authoring tool v Google Chrome

Po aktivaci authoring tool se nám zobrazí okno, pomocí kterého můžeme zahájit vývoj. Aplikace funguje tak, že navazuje bubliny s textem na elementy na stránce a tím provádí uživatele webem. Stačí vytvořit topic a do něj pak přidávat kroky. Každý krok reprezentuje jednu bublinu, která může být navázána na element na stránce. V bublině můžeme mít tlačítka pro přecházení do dalších kroků. Nemusíme ovšem využívat pouze tlačítka; je možné také reagovat např. na změnu textu v textboxu, přesunu ze stránky na stránku a další eventy.  Po vytvoření manuál jednoduše uložíme a máme ho připravený na stránkách inlinemanual.com.

authoring tool

Rozbalený authoring tool

Jednoduchá synchronizace s vaším webem

Synchronizace probíhá zcela jednoduše pomocí tlačítka refresh topics v modulu na vašem webu. Nejprve je ale potřeba tento modul stáhnout a nainstalovat. Ke spojení webu s produktem IM slouží API klíč, který naleznete rovněž v modulu. Také se zde dá nastavit, jak bude vypadat grafická stránka manuálů, uživatelské role, pro které budou jednotlivé manuály dostupné, a vše je připraveno k nasazení. Poté co aktivujete modul a zprovozníte vše nutné, bude se uživatelům zobrazovat tlačítko (obvykle v levém dolním rohu obrazovky), kde jsou všechny manuály dostupné.

inline manual napoveda

 Bublina s nápovědou a tlačítkem v Inline Manualu

Integrace s Drupalem

Jak již bylo řečeno integrace probíhá přes oficiální modul, jehož stránky naleznete zde. Lze také vytvořit přímo demo stránku s instalovaným Drupalem a vyzkoušet funkce IM. Odkaz pro vytvoření naleznete zde.

drupal manual

 Nápověda anonymního uživatele v CMS DRUPAL

napoveda manual
Tlačítko pro Zobrazení nápovědy 

manual support
Tlačítko po rozkliknutí (anonym)

manual support
Tlačítko po rozkliknutí (přihlášený uživ.)

Inline Manual jako řešení

Jak jste se mohli na předchozích řádcích přesvědčit, Inline Manual je snadné a efektivní řešení pro tvorbu uživatelské nápovědy na vašem webu. Přestaňte se tedy trápit s problémy plynoucími ze složitosti webu a zastaralé papírové dokumentace. Drupal ve spolupráci s tímto nástrojem je vyřeší za vás!