Přejít k hlavnímu obsahu
Tematické moduly 2. část

Úvod

Redakční systémy nám umožňují přehledně spravovat obsah. Drupal není výjimkou. Pomocí něj dokážeme vydávat, upravovat i mazat články. Článků se nám obvykle po nějaké době nahromadí poměrně velké množství, a proto musíme začít řešit jejich výpisy na jednotlivých stránkách rozcestníků (nejčastěji dle kategorií, data vydání atp.).

V tomto díle tematických modulů si představíme moduly, které nám určitým způsobem mohou pomoci při úpravách zobrazení výpisů obsahu na webu a tím nám web pomáhají efektivně a rychle stavět do částí. 

Výpis článků

Obr. č. 1 Výpis článků na stránkách www.bydlimekvalitne.cz .

Jednoduché vysvětlení členění v Drupalu

Drupal je založen na takzvaných uzlech (nodes), které jsou mezi sebou vzájemně propojené. Tyto uzly se skládají z několika polí, které uživatel vyplní, čímž uzel naplní obsahem, a ten pak může vypisovat v různých formátech (celá stránka, úvodník, vlastní formát vytvořený pomocí polí). Moduly, které v další části představím, s tímto systémem pracují a vytváří tak různé výpisy stránek.

Pro pochopení dalšího obsahu článku je nutné vysvětlit některé pojmy, které budu používat pro popis jednotlivých modulů.  Všechny tyto pojmy objasním na ilustračním obrázku.

Page (stránka) – vykreslení celé stránky. Stránka pod sebou také obsahuje jednotlivé uzly a bloky.

Node (uzel) – vykresluje vlastní obsah webu (např. článek, anketa ...).

Block (blok) – část obsahu, která se dá umisťovat na různá místa na stránce (regiony).

Region (region) – vysvětleno níže v kapitole bloky.

View (pohled) – výpis obvykle většího množství obsahu (typické jsou související články, články z kategorie...).

Rozlišení jednotlivých prvků stránky

Obr. č. 2 Rozdělení stránky a pojmy

Bloky

Bloky jsou součástí základní instalace Drupalu. Můžeme je přiřazovat do regionů na stránkách a tím stránky jednoduše stavět. Některé z modulů níže je možné s bloky propojit a následně tak jednoduše tvořit stránky přesně dle představ zákazníka. 

Bloky

Obr. č. 3 Regiony pro Bartik theme, kam bloky můžeme vkládat.

Views

Jedná se o nejkomplexnější a nejpoužívanější z modulů, který umožňuje vypisovat obsah. Má velkou škálu nastavení od formy výpisu až po úpravy kontextu a pagerů. Chcete mít na hlavní stránce vypsány pouze 3 nejnovější články, řazené vzestupně dle abecedy? S Views to není žádný problém. Pokud by se náhodou stalo, že výpis musí být hodně komplexní, existuje spousta rozšiřujících modulů, které přidají tomuto malému zázraku téměř jakoukoliv funkcionalitu. Výhoda views je i v tom, že umí vykreslit celou novou stránku, nebo pokud to není třeba, vytvořit blok, se kterým je následně možno manipulovat a umisťovat ho do jednotlivých regionů (viz obr. č. 1).

Views

Obr. č. 4 Interface views

Kontext

Kontext je obdoba bloků, která je ale vylepšená o podmínky „conditions“. Pomocí těchto podmínek si můžeme zobrazit určitý obsah pouze tam, kde potřebujeme. Podmínek může být v jednotlivých kontextech i více, čímž je zajištěna obrovská škálovatelnost stránek. Následně už jen zvolíme co chceme, aby se na těchto konkrétních stránkách zobrazovalo jinak a dílo je hotovo.

Kontext

Obr. č. 5 Kontext 

Panels a jejich obdoba „mini“ panels
Panely jsou extrémně efektivní nástroj, pomocí kterého můžete postavit téměř jakýkoliv layout stránky. Jejich grafické rozhraní je poměrně intuitivní a jsou vhodné k responzivnímu designu. Po navolení layoutu stránky vyberete bloky, které chcete přidat do jednotlivých částí. Bloky pak můžete různě měnit jak přímo v panelech, tak i pomocí klasických úprav bloků. Panely fungují na celé stránky, ale pokud z nějakého důvodu chcete mít část stránky klasickou a část pomocí panelu (např. kvůli responzivitě), můžete využít obdoby panelů, tzv. „mini“ panels. Tato obdoba funguje úplně stejně a má i stejné rozhraní, akorát s jedním zásadním rozdílem. Pracuje totiž na úrovni uzlu a ne na úrovni stránky jako klasický panel. Toto umožňuje přidávat mini panely jako bloky. 

Panely

Jakou možnost vybrat?

Obr. č. 6 Rozmístění bloků v modulu panels

To je ale možností! Kterou si mám vybrat?

A zde se opět ukazuje variabilita Drupalu. Co třeba rovnou vybrat všechny najednou! To, které moduly vyberete, je už čistě na vás. Samozřejmě, že pokud se necítíte na nějaké šílené kontexty a úpravy panelů, postačí vám jen klasické bloky a views. Pokud ale chcete stavět větší stránky s různými funkcemi a nechcete tápat v PHP celý týden, pak je kombinace těchto modulů právě pro vás. 


Závěr

Tímto jsme si krátce představili možnosti vypsání většího množství obsahu na stránku. Jedná se pouze o hrubý popis. Každý z těchto modulů by mohl vydat na sérii článků. Cílem tohoto článku by mělo být hlavně seznámení s hlavními možnostmi, které Drupal nabízí ve stavbě prvků stránky. Jednotlivé moduly se obvykle doplňují a není od věci mít na webu i několik z nich současně. Samozřejmě záleží na velikosti webu, struktuře obsahu atp., protože ne vždy složitější a robustnější = lepší. 

Tip! Pokud jsme zmeškali první díl o tematických modulech, přečtěte se jej zde.