Skip to main content
Drupal vs. WordPress

Chcete si vytvořit vlastní web, ale postrádáte jakékoliv znalosti kódování? Netřeba zoufat, stačí se poohlédnout po některém z dostupných redakčních systémů a web si i jako „nevývojáři“ postavíte sami.

Redakčních systémů existuje na trhu celá řada, mezi ty populárnější řadíme především Drupal a WordPress. Ač jsou si tyto systémy v mnohém podobné – oba jsou open-source a volně ke stažení a oba také disponují obsáhlou knihovnou modulů a pluginů obohacujících stránky o dodatečné funkcionality – setkáme se u nich i s celou řadou odlišností zapříčiňujících to, že se každý z nich hodí pro trošku odlišné typy projektů. A jaký systém se bude hodit právě vám? O tom si povíme v následujících řádcích, kdy si oba systémy ve vybraných aspektech porovnáme.

WordPress v roce 2022

WordPress, jenž byl spuštěn v roce 2003, kdy reflektoval tehdejší boom bloggingu, se poměrně rychle stal naprostou jedničkou na poli redakčních systémů. V současné době běží na WordPressu 64,5 % webů využívajících některý ze známých redakčních systémů a 43,0 % webů celkově.

Tržní podíly nejrozšířenějších redakčních systémů

Zdroj: vlastní zpracování na základě dat w3techs.com

Ač už se dávno nejedná o řešení pouze pro blogy, WordPress se stále doporučuje především pro potřeby menších a středních, a rovněž méně komplexních, webů. Vhodný je také jako určitý učební nástroj pro začátečníky, neboť ovládání systému, správa a publikace obsahu jsou velmi intuitivní.

Drupal v roce 2022

Tržní podíl Drupalu je sice mnohonásobně menší, je to však dáno zejména povahou webů, které na něm běží. Oproti WordPressu se jedná o technologicky mnohem pokročilejší řešení, které se hodí především pro rozsáhlejší projekty a komplexnější weby. Je tedy zřejmé, že redakční systém Drupal není zrovna ideální volbou pro začátečníky. Zaměřuje se spíše na vývojáře, jimž nabízí velké množství modifikovatelných prvků.

Drupal vs. WordPress – srovnání systémů

A nyní se již dostáváme k samotnému jádru článku, tedy ke srovnání redakčních systémů Drupal a WordPress ve vybraných aspektech.

Popularita

To, jak jsou na tom oba systémy z hlediska popularity, jsme si v podstatě ukázali už v předchozích řádcích, a to prostřednictvím vyobrazených tržních podílů. Vezmeme-li v potaz pouze weby, které využívají některý z dostupných redakčních systémů, činí podíl WordPressu 64,5 %, podíl Drupalu pak 1,9 %. Zde je však nutno zohlednit konkrétní typ toho či onoho webu. Je zcela přirozené, že lifestylových blogů a podobných stránek je mnohem více než webů odborných, webů veřejné či státní správy atp.

Drupal vs. WordPress - tržní podíl v rámci CMS

Co se geografického hlediska týče, Drupal se těší největší oblibě v USA, Rusku, Německu, Francii a UK. Podobně je tomu i u WordPressu – populární je hlavně v USA, UK, Japonsku, Rusku a Německu.

Do jisté míry lze popularitu znázornit také prostřednictvím nástroje Google Trends. Graf níže reflektuje hledanost výrazů „Drupal“ a „WordPress“ za posledních 5 let. Z grafu je na první pohled patrné, že hledanost WordPressu tu „drupalovskou“ značně převyšuje. Na druhou stranu však postupně víceméně klesá, a to o něco rychlejším tempem než u konkurenčního Drupalu.

Google Trends - hledanost výrazů "Drupal|" a "WordPress"

Zdroj

Cena

Ač se v obou případech jedná o open-source řešení, které si můžete nainstalovat zdarma, je třeba brát v potaz také jisté vedlejší náklady, kterým se nejspíše nevyhnete. Přinejmenším se bude jednat o doménu a hosting.

Budete-li pak v budoucnu chtít svůj web rozšířit a obohatit o dodatečné funkcionality či designové prvky, pravděpodobně bude potřeba vynaložit další výdaje spjaté s nákupem šablon a pluginů (resp. modulů v případě Drupalu). Záleží však na tom, zda k jejich stažení a instalaci využijete oficiální databázi, kde jsou mnohé z nich k dispozici zdarma, nebo naopak využijete tržiště třetích stran, jež bývají vesměs komerční. Ceny WordPress pluginů se pohybují v rozmezí $0-$100, u Drupal modulů je to pak $10-$30. Co se šablon týče, u obou systémů se jejich cena pohybuje okolo $0-$80, avšak některé pokročilejší WordPress šablony vás mohou přijít i na $110 a více.

Drupal vs. WordPress - cena

Přečtěte si také!

Z výše uvedeného tedy vyplývá, že oproti Drupalu je WordPress o něco dražší variantou, na druhou stranu se však vyznačuje mnohem širší nabídkou. Třeba šablon má hned třikrát tolik, co Drupal.

Práce se systémem

WordPress

Jak již bylo zmíněno v úvodu článku, WordPress je z hlediska ovládání velmi intuitivním systémem, a je tak skvělým řešením i pro začátečníky. Blokový editor Gutenberg umožňuje autorům soustředit se primárně na vytvářený obsah nežli na uživatelské rozhraní, které by zbytečně rozptylovalo jejich pozornost. Především těch, kteří prozatím vůbec nepronikli do tajů programování.

WordPress editor Gutenberg nabízí velmi jednoduchou cestu, jak do stránky či příspěvku vložit jiné typy obsahu. Pro každý prvek obsahu (tzn. například text, obrázek, video, seznam, galerie aj.) lze využít specifický blok a pracovat pouze s ním.

WordPress - Gutenberg Editor

Zdroj

V minulosti bylo třeba k vložení různých prvků instalovat příslušné pluginy (například plugin Tablepress k vložení tabulky), nyní však jen vyberete blok Tabulka, zvolíte počet řádků a sloupců a máte hotovo. Daný blok si můžete také uložit a v případě potřeby jej znovu použít.

Mohou ale nastat i situace, kdy se bez pluginů prostě neobejdete. Ani tehdy však nemusíte zoufat.

Jejich instalace je velmi jednoduchá a zvládnete ji přímo v administraci, kde naleznete sekci „Pluginy“.  

WordPress - instalace pluginů

Zdroj

To samé platí o šablonách, které najdete v sekci „Vzhled“.

Drupal

V případě Drupalu je situace o něco složitější. Tento redakční systém nabízí funkcí o něco méně, neboť předpokládá určitou úroveň technických dovedností uživatelů – především základní znalost programovacích jazyků HTML, CSS a PHP. Má se za to, že pokud uživatel požadovanou funkcionalitu nenajde, bude ji schopen vytvořit sám. To samé platí i pro chování modulů a design a funkce šablon, jejichž počet je oproti těm „wordpressáckým“ poněkud limitovaný.

Celkově vzato není práce s Drupalem extrémně obtížná, obtížné je „pouze“ naučit se se systémem pracovat. Jakmile překonáte toto studijní období, určitě se s ním spřátelíte.

Drupal vs. WordPress - úroveň obtížnosti

Možnosti customizace

Oba systémy nabízí celou řadu možností, jak web customizovat, resp. přizpůsobit uživatelům na míru. K tomu poslouží především instalace dodatečných pluginů (resp. modulů) a šablon.

WordPress

Jak již bylo zmíněno v předešlých řádcích, redakční systém WordPress nabízí opravdu širokou škálu těchto dodatečných prvků. Lze tak předpokládat, že ať hledáte jakoukoliv dodatečnou funkcionalitu, pravděpodobně ji v repozitáři najdete, a i bez nutnosti provádět úpravy v kódu získáte web odpovídající vašim představám.

Drupal vs. WordPress - customizace

Drupal

Databáze dodatečných modulů a šablon Drupalu je o něco „chudší“, a proto vývojáři často některé z nich využívají pouze jako základ k tvorbě custom komponent. Avšak vzhledem k tomu, že s tímto systémem pracují jedinci již znalí problematiky, nečiní jim tvorba takovýchto komponent problém.

Celkově je Drupal z hlediska customizace mnohem přívětivější a chcete-li mít opravdu unikátní a vysoce customizované stránky, pak je Drupal jasnou volbou.

Bezpečnost

WordPress

WordPress není pouze nejrozšířenějším řešením na poli redakčních systémů, ale bohužel také nejčastějším cílem hackerů. Častou (ne-li hlavní) příčinou útoků na WordPress stránky je používání zastaralých verzí systému a jeho komponent, tedy pluginů a šablon. Vzhledem k tomu, o jaké množství těchto komponent se WordPress opírá, je riziko využívání zastaralých verzí poměrně vysoké. Zde je tedy více než nutné dbát na pravidelné aktualizace.

Drupal vs. WordPress - zabezpečení

Zdroj

Drupal

Drupal se oproti WordPressu může pyšnit opravdu vysokou úrovní zabezpečení. Dokonce je považován za jeden z nejbezpečnějších redakčních systémů vůbec. O tom mimo jiné svědčí fakt, že se jedná o často používané řešení u webů veřejné či státní správy, které pracují s velkým množstvím osobních a citlivých údajů. Případné hrozby neustále monitoruje vlastní bezpečnostní tým Drupalu a nemalou měrou se na bezpečnosti podílí také velice početná Drupal komunita.

Výkon

WordPress

Stejně jako tomu bylo u bezpečnosti, i zde mohou působit pěknou neplechu WordPress pluginy. Využíváte-li na svém – ještě k tomu velmi obsáhlém – webu příliš mnoho pluginů (případně méně, ale zato robustnějších), zpravidla se budete potýkat s pomalým načítáním stránek. To má samozřejmě neblahý vliv na příchozí návštěvníky. WordPress sám o sobě pomalý není, ale záleží právě na tom, co do něj přidáte. Doporučuje se proto používat menší a specializovanější pluginy, které reálně využijete, a z hlediska kódu jednodušší šablony.

Drupal vs. WordPress - výkon

Drupal

Co se Drupalu týče, ten značně proslul svou škálovatelností a schopností efektivně zvládat vysoký nápor návštěvníků. Optimalizace Drupalu sice vyžaduje určité úsilí ze strany technicky zdatných jedinců, výsledek však stojí za to. Své by o tom mohly povídat některé velké mediální weby (v našich zeměpisných šířkách třeba FTV Prima, Česká televize nebo Český rozhlas), pro které je výkon webu naprosto zásadní.

Podpora a komunita

Jak WordPress, tak Drupal nabízí několik různých forem podpory, na něž se lze v případě potřeby obrátit. Jednat se přitom může například o hlavní dokumentaci, komunitní portál a uživatelská fóra či výukové videokurzy a příručky. Oba systémy si tedy z hlediska podpory vedou velmi dobře. Za zmínku však stojí fakt, že podpůrné materiály na oficiálních Drupal stránkách jdou oproti těm „wordpressáckým“ o něco víc do hloubky. To je pravděpodobně dáno jejich odlišnou úrovní komplexity.

Drupal vs. WordPress support

Závěrečné shrnutí

Vzhledem k tomu, že se oba systémy hodí pro odlišné typy projektů, nelze určit jednoznačného vítěze. Důležitý je především účel, k němuž chcete ten či onen systém použít.

Kdy volit WordPress?

WordPress se hodí zejména pro začátečníky a méně náročné uživatele, kteří i přes to, že jim kódování nic neříká, chtějí docílit plně funkčního a designově vzhledného webu. K tomu poslouží velké množství pluginů a šablon, které stačí jednoduše nainstalovat a je hotovo.

Kdy volit Drupal?

Drupal se naopak hodí pro komplexnější weby, u nichž se předpokládá implementace mnoha custom prvků a u nichž hraje důležitou roli vysoká úroveň zabezpečení.

Mohlo by vás dále zajímat!

Ať už jste se na základě svých potřeb rozhodli pro jakékoliv řešení, rádi vám pomůžeme. Máme totiž svůj vlastní specializovaný Drupal i WordPress tým! Ani migrace webu z jedné platformy na druhou nám nečiní potíže.