Přejít k hlavnímu obsahu
Drupal vs. TYPO3

Na trhu existuje celá řada systémů pro správu obsahu. Ne každý se však hodí i pro komplexní firemní projekty; vhodným řešením jsou například systémy Drupal a TYPO3. Který z nich je lepší? To se pokusíme zjistit prostřednictvím tohoto článku.

Co bude jeho náplní?


Důležitost výběru redakčního systému 

Výběr redakčního systému, na kterém postavíte a budete provozovat web, je jedním ze základních aspektů ke zvážení. Ústřední roli hraje především tehdy, kdy se chystáte prostřednictvím webu podnikat; zde může volba toho či onoho systému podstatným způsobem ovlivnit budoucí úspěch vašeho podnikání.

Na trhu existuje již více než 100 redakčních systémů, a rozhodování tak může být velmi složité. Zajisté netřeba zmiňovat, že „tahounem“ na poli redakčních systému je WordPress, který využívá zhruba 60 % open-source CMS webových stránek. Nicméně, systém WordPress je určen spíše pro menší weby a blogy, kterých je v prostředí internetu opravdu nespočet, kdežto Drupal i TYPO3 se hodí i pro rozsáhlé podnikové weby vyžadující více než vysokou úroveň zabezpečení.

Stručný přehled o systémech Drupal a TYPO3

TYPO3 je open-source redakční systém, psaný v programovacím jazyce PHP, jenž byl poprvé vydán v roce 1998 dánským vývojářem Kasperem Skårhøjem. Míra využívání TYPO3 pozvolna roste a popularitě se těší především v Německu, Rakousku a Švýcarsku.

Drupal, rovněž psaný v PHP, spatřil světlo světa o tři roky později, tedy v roce 2001. Za vznikem tentokráte stojí vývojář z Belgie, Dries Buytaert. Ač je Drupal „služebně mladší“, běží na něm podstatně více webů.

Pro zajímavost se podíváme na aktuální tržní podíl obou systémů; v potaz je vzato TOP 1 milion webů.

Drupal vs. TYPO3 - tržní podíl

Zdroj: vlastní zpracování na základě údajů trends.builtwith.com

I v případě, že bychom uvažovali menší segmenty trhu, tedy například předních 10 tisíc či 100 tisíc webů, převažoval by Drupal. Taktéž v rámci celého internetu.

Co se specifického zaměření webů týče, převládá Drupal snad ve všech možných kategoriích; jedná se především o oblasti, jako jsou:

Neméně zajímavým faktem je i využívání těchto redakčních systémů s ohledem na geografickou oblast. Jak lze vysledovat na následujícím obrázku, v naprosté většině zemí je majoritně zastoupen Drupal – především v USA a Rusku. Naopak TYPO3 zaujímá vedoucí postavení pouze v Německu, Rakousku, Švýcarsku či dokonce ve Rwandě.

Drupal vs. TYPO3 - míra užívání ve světě

Zdroj: SimilarTech

Drupal vs. TYPO3 - srovnání systémů ve vybraných aspektech

V následujících řádcích si uvedeme několik aspektů, v nichž systémy Drupal a TYPO3 porovnáme.

Open-source řešení

Oba systémy fungují na bázi open-source řešení, což znamená, že disponují otevřeným zdrojovým kódem, do něhož mohou vývojáři po celém světě libovolně přispívat – vyvíjet jej, přidávat nová rozšíření, odstraňovat bugy atp. Z tohoto důvodu se kolem obou systémů sdružují obrovské vývojářské komunity, které zároveň fungují jako určitá forma podpory pro uživatele.

Funkcionalita systému a její rozšíření

Jak Drupal, tak TYPO3 nabízí velmi výkonné funkcionality a dostatečnou flexibilitu. Funkcionalitu jádra je navíc možno dále rozšiřovat, a to díky nepřebernému množství dostupných pluginů či rozšíření. Výsledkem je pak řešení přesně odpovídající představám uživatelů. V této souvislosti stojí za zmínku také fakt, že TYPO3 disponuje vlastním interním jazykem TypoScript, díky němuž lze vytvářet další přídavné elementy včetně dynamického obsahu.

Pokročilá správa práv uživatelů

V případě Drupalu může administrátor jednotlivým uživatelům přiřadit specifická práva, a to i taková, kdy daný uživatel bude oprávněn spravovat pouze určité části stránky. Oba systémy – tedy jak Drupal, tak TYPO3 – navíc také umožňují, aby roli administrátora mělo i vícero uživatelů.

Design a rozložení stránky

TYPO3 sice nabízí více předinstalovaných šablon, jež si lze díky zabudovaným nástrojům upravit na míru, Drupal má však také co nabídnout, budete-li ochotni věnovat čas výběru šablony mimo systém. Využít lze jednak oficiální webové stránky, jednak některé z internetových tržišť, jako je například Themeforest.net. Oba systémy samozřejmě berou v potaz rostoucí trend využívání internetu v mobilních zařízeních, a proto mimo jiné nabízí responsivní řešení.

Přečtěte si také!

Integrace aplikací třetích stran a SEO možnosti

Uživatele, jež využívají web k podnikatelským účelům, zajisté potěší fakt, že oba systémy umožňují integraci se systémy pro řízení vztahů se zákazníky (CRM; Customer Relationship Management) či systémy pro plánování podnikových zdrojů (ERP, Enterprise Resource Planning).

Velice dobře si obě platformy vedou i v SEO oblasti. Drupal však mezi ostatními značně vyniká, neboť je již od počátku definovaný tak, aby reflektoval potřeby a preference internetových vyhledávačů. V této souvislosti nabízí celou řadu modulů podporujících právě optimalizaci pro vyhledávače. Jako příklad lze uvést Pathauto modul, jenž generuje uživatelsky přívětivé URL.

Lokalizace

Systém TYPO3 je poměrně známý svou rozsáhlou podporou jazyků, jichž podporuje více než 50. Nicméně, Drupal jde ještě dál a jazyků podporuje hned dvakrát tolik. Chce-li tedy uživatel provozovat web i v odlehlejších částech světa, jsou jeho šance poněkud vyšší, využije-li právě Drupal.

Škálovatelnost

Výraznou vlastností obou systémů je jejich škálovatelnost. Oba byly vyvinuty tak, aby bylo možno provozovat vícero webových stránek prostřednictvím jedné instalace, čímž ve výsledku může dojít ke značné úspoře nákladů. Problémem pro ně není ani vysoký nápor uživatelů či celkově přenos většího objemu dat. Jedná se o jednu z vlastností, kterou oceňují zejména velké firemní weby.

Náklady na implementaci a provoz systému

Se škálovatelností a úsporou nákladů do jisté míry souvisí i náklady na implementaci a provoz systému. Drupal i TYPO3 jsou obecně systémy složitější na instalaci i customizaci. Nabízejí sice vývojářům celou řadu možností, jak postavit web na míru, současně se však vyznačují i strmou křivkou učení. Aby tak vývojáři dokázali naplno využít jejich potenciál, musí nejprve získat spoustu odborných znalostí, což znamená i určité investice do vzdělání. Z tohoto důvodu se nejedná o platformy vhodné pro začátečníky. TYPO3 je vzhledem ke svému internímu jazyku TypoScript ještě o něco složitější k učení než Drupal.

Drupal vs. TYPO3 - křivka učení

Zdroj: Dxpr.com

Oba systémy rovněž vyžadují kvalitnější hostingové řešení, které bude naplno vyhovovat jejich vyšším nárokům. I zde tedy lze očekávat vyšší výdaje. Ač se v porovnání s jinými redakčními systémy může jednat o nákladnější řešení, výsledky rozhodně stojí za to.

Bezpečnost

Dalším důvodem, proč tyto systémy často využívají velké firemní weby, je jejich důraz na zajištění co nejvyšší úrovně zabezpečení. Oba disponují zkušenými bezpečnostními týmy, jež neustále monitorují případné hrozby, a v případě problémů spolupracují na řešení s komunitou vývojářů. V rámci bezpečnosti je podstatné – nehledě na konkrétní redakční systém – aby byla užívána nejaktuálnější verze systému, která bude současně správně nastavena.

Na následujícím grafu vidíme, jaké webové stránky jsou – s ohledem na využívaný redakční systém – nejčastěji infikovány. Jak si lze povšimnout, v případě námi srovnávaných platforem Drupal a TYPO3 jsou hodnoty velmi nízké.

Drupal vs. TYPO3 - infikované stránky

Zdroj: Optuno.com

Závěrečné shrnutí

Jak již bylo výše zmíněno, práce se systémy je poměrně složitá, a mnohdy vyžaduje vyšší investice. Nicméně, pokud společnosti hledají řešení přímo na míru, které jim navíc zajistí i vysokou úroveň zabezpečení a škálovatelnost, jsou na „správné adrese“. Rovněž jsme nastínili, že obě platformy často využívají velké firemní weby. Drupal je přitom ideálním řešením také pro weby komunitní, kdy je žádoucí určitá interakce s příchozími návštěvníky.

V rámci námi porovnávaných aspektů byly často platformy Drupal i TYPO3 srovnatelné. Je však nutno podotknout, že vývojově mladší Drupal zaujímá větší tržní podíl, z čehož vyplývá, že je pravděpodobně lépe schopen reflektovat požadavky uživatelů.

  • Máte web, který již provozujete na platformě TYPO3, ale rádi byste přešli na Drupal? Žádný problém, naši zkušení programátoři vám s migrací webu z TYPO3 na Drupal ochotně pomohou a učiní vše proto, aby byl ihned funkční.