Přejít k hlavnímu obsahu
SEO na Drupalu

SEO, resp. Search Engine Optimization neboli optimalizace pro vyhledávače je již poměrně „profláklý“ výraz. Jedná se o soubor optimalizačních technik, s jejichž pomocí lze dosáhnout toho, aby se dané webové stránky zobrazovaly na předních pozicích ve výsledcích vyhledávání. Proč je to důležité? Především proto, že s každou další pozicí průměrná míra prokliku na daný web značně klesá, viz následující graf:

Google SERP - míra prokliku
 • Věděli jste, že 91 % uživatelů skončí s vyhledáváním v Google SERPu už na první stránce?

Budete-li zkoumat schopnosti a možnosti různých redakčních systémů z hlediska SEO, brzy zjistíte, že ne všechny jich mají dostatek. Drupal je na tom v tomto směru však velmi dobře. A na to, co právě tento redakční systém na poli optimalizace pro vyhledávače nabízí, se podíváme v následujících řádcích.

#1 Optimalizace URL adres

Podoba URL adres na webu hraje důležitou roli, neboť ve velké míře vypovídá o tom, o čem daná stránka pojednává. Stránky, jejichž URL reflektuje jejich obsah, mají tendenci umisťovat se ve výsledcích vyhledávání výše. Díky Drupalu můžete dát sbohem URL adresám obsahujícím náhodná čísla a písmena, a vytvořit si takové, které budou relevantní a dle vašich představ. Obvykle bývají URL adresy totožné s titulkem stránky, případně jsou mu velice podobné.

#2 Rychlost načítání stránek

Cílem vyhledávačů je předkládat uživatelům takový obsah, který je kvalitní, relevantní a užitečný zároveň. S těmito vlastnostmi pochopitelně nejsou v souladu pomalu se načítající stránky, které uživatel s největší pravděpodobností ihned opustí, a užitek tak bude nulový. Stránky, které musí roboti vyhledávačů procházet příliš dlouho, se ve výsledcích vyhledávání umisťují hůře.

SEO na Drupalu - rychlost načítání stránek

Chcete zjistit, jak je na tom váš web? Vyzkoušejte třeba bezplatný nástroj Google PageSpeed Insights, který jednak poukazuje na výkon daného webu v počítačích i mobilních zařízeních, a jednak také uvádí konkrétní návrhy a doporučení, jak stránky zrychlit.

 • Díky důrazu kladenému na výkon stránek, mají Drupal v oblibě velké mediální weby, které téměř denně musí čelit vysokému náporu návštěvníků.

#3 Zabezpečení webu

Je zcela přirozené, že vyhledávače chtějí uživatelům zobrazovat především ty weby, které jsou bezpečné a dostatečně chrání soukromí příchozích návštěvníků.

Pokud si nejste zabezpečením svých stránek úplně jistí, podívejte se na jejich URL adresu. Vidíte-li ikonu zámečku a protokol https (nikoliv starý http), pak jsou stránky bezpečné.

Zabezpečení webu

#4 Responzivita webu

Jedním z trendů posledních let je neustále rostoucí návštěvnost webových stránek z mobilních zařízení. Jak je patrné z následujícího grafu, ve 2. čtvrtletí roku 2022 činil podíl návštěvníků přicházejících z mobilních zařízení zhruba 58,99 %.

 • Z důvodu častějšího používání těchto zařízení však dochází také k tomu, že jejich vlastníci musí čím dál tím více čelit útokům ze strany hackerů.
Návštěvnost webů z mobilních zařízení

Zdroj

Vyhledávače jsou si toho samozřejmě vědomy, a proto upřednostňují stránky, které jsou tzv. mobile-friendly – tedy přívětivé právě pro uživatele mobilních zařízení. Jednou ze součástí této přívětivosti je pak responzivita webu. Ta zajistí, že se webový obsah bude přizpůsobovat velikosti prohlížeče, z nějž je na něj nahlíženo.

#5 „Mobile-friendly“ web

Aby byl daný web opravdu „mobile-friendly“, pak responzivní design, o němž jsme hovořili v předešlých řádcích, stačit nebude.  Důležitá je i podoba obsahu jako takového. Co to znamená?

 • Používejte nadpisy, odrážky, seznamy a obrázky, díky kterým se uživatelé budou v textu snadno, a především rychleji, orientovat.
 • Z hlediska rozložení prvků myslete vertikálně, nikoli horizontálně.
 • Vyhněte se nadměrnému užívání pop-up oken.
 • Věděli jste, že existuje také optimalizace pro obchod s mobilními aplikacemi, tzv. ASO?

#6 Přístupnost webu

Přístupný web je takový, který umožňuje jeho plnohodnotné užívání všem uživatelům, tzn. bez ohledu na jejich hendikep, znalosti, dovednosti či dostupné technické vybavení. Uvádí se, že zhruba 20 % návštěvníků mívá problém se zobrazováním či používáním běžných webů.

SEO na Drupalu - přístupnost stránek

Mezi základní principy přístupnosti patří:

 • strukturace obsahu webové stránky prostřednictvím nadpisů,
 • z hlediska barev dostatečně kontrastní písmo,
 • dobrá čitelnost textu,
 • grafické prvky s definovanou textovou alternativou.

Zpřístupníte-li web co nejširšímu spektru uživatelů, nezůstane to ze strany vyhledávačů bez povšimnutí. Na přístupnost stránek by měly myslet především weby státní a veřejné správy, u nichž je tento aspekt dokonce vyžadovaný zákonem.

#7 Definování cílového publika a jeho záměrů

Výše jsme se zabývali především technickými požadavky, které by měl web optimalizovaný pro vyhledávače splňovat. Řeč byla o tzv. technickém SEO. Neméně důležité, ne-li důležitější, je pak SEO obsahové. Měli byste být schopni zodpovědět si tyto tři otázky:

 • Kdo je vaše cílové publikum?
 • Co příslušníci dané cílové skupiny hledají?
 • Jak jim nabídnout obsah, který pro ně bude užitečný?

Zaměřit byste se měli převedším na tvorbu obsahově bohatého, resp. rozsáhlejšího, obsahu, kterým uživatelům bude sloužit jako jakýsi průvodce, ke kterému se budou vracet.

#8 Analýza klíčových slov

Analýza klíčových slov slouží k získání slov a frází, které uživatelé zadávají přímo do vyhledávacího pole. Jsou-li tato slova a fráze použity v obsahu daného webu, vyhodnotí jej vyhledávače jako relevantní vůči záměru uživatele a umístí jej ve výsledcích vyhledávání na horní pozice.

SEO na Drupalu - analýza klíčových slov

A jak při takové analýze postupovat? Pro začátek postačí intuice. Pokuste se vžít do role potenciálního uživatele a přemýšlejte o tom, co byste do vyhledávacího pole zadali vy sami. Tímto způsobem však pochopitelně nepokryjete všechna klíčová slova. Pak přichází na řadu různé nástroje, jako jsou například Google Keyword Planner, Marketing Miner, Collabim, či Semor, které celý proces usnadní a urychlí.

#9 Nenucené používání klíčových slov

Jakmile máte analýzu klíčových slov hotovou, je načase nalezená slova a fráze včlenit do obsahu webu – pokud možno přirozeně a nenuceně.

Nadměrné užívání klíčových slov (tzv. keyword stuffing) hodnocení vašich stránek rozhodně nepřidá, ba naopak. Jedná se totiž o zakázanou praktiku, za kterou mohou vyhledávače web penalizovat, a dokonce jej úplně vyřadit z výsledků vyhledávání.

Kde tedy klíčová slova a fráze použít? Vedle prostého textu na stránce je lze použít i v nadpisech, URL adrese či v meta popiscích. Zásadní je jejich přiměřená hustota.

#10 Využití Drupal modulů

Drupal, jakožto open-source redakční systém, nabízí desítky tisíc modulů. Některé z nich jsou přitom určeny primárně k řešení problematiky SEO. Najdete zde například moduly na tvorbu meta dat či drobečkové navigace, přidání tlačítek ke sdílení obsahu na sociálních sítích nebo také moduly sloužící ke generování souboru sitemap.

Drupal SEO moduly

    Zdroj  

Jak jste si na základě výše uvedeného mohli sami povšimnout, Drupal nabízí velice solidní základ pro SEO. Jak jej využijete, záleží pouze na vás, avšak chcete-li mít web, který půjde vidět a bude generovat určitou návštěvnost, rozhodně dané SEO praktiky neopomíjejte. Pokud si sami nevíte rady, stačí se obrátit na odborníky, kteří vás „zviditelní“ raz dva.