Přejít k hlavnímu obsahu
Drupal - e-commerce moduly

V následujícím článku vám poradíme, které moduly jsou pro provoz e-shopu ty nejdůležitější. Bylo zjištěno, že přibližně 56 % nákupů v kamenných prodejnách začíná právě v online prostředí, kde jsou návštěvníci vystaveni vlivu digitální reklamy. Je tedy na místě zvážit nejvhodnější řešení, jak efektivně přilákat potenciální zákazníky.

1. Drupal Commerce

Jak již název samotný napovídá, jedná se o základní řešení v případech, kdy chcete provozovat e-shop na Drupalu. V podstatě se jedná o jakýsi rámec, jenž je navržen tak, aby byl co nejvíce flexibilní, a tedy přizpůsobený vašim přáním i náročnějším požadavkům.

Tento modul zahrnuje veškeré základní aspekty e-commerce řešení; od nákupního košíku až po katalog produktů. Navíc nabízí široké možnosti customizace a podporuje škálovatelnost (zjednodušeně řečeno úspory nákladů), což je výhodné zejména pro podniky operující ve velkém měřítku.

2. Commerce Kickstart

Commerce Kickstart je vhodným řešením, pokud chcete váš e-shop rozjet co nejrychleji a nevyžadujete nikterak složité charakteristiky. Řešení je rychlé proto, že obsahuje několik zabudovaných konfigurací a modulů, s jejichž pomocí je spuštění e-shopu svižné a jednoduché.

3. Modul řešící nastavení cen na základě předem definovaných pravidel

Chcete-li svým zákazníkům zobrazovat rozdílné ceny – ať už na základě odlišné lokace (např. USA x Kanada), na základě konkrétního typu produktu, varianty produktu aj. – lze v modulu „Commerce Price Rule“ nastavit pravidla cenotvorby, jež budou vaše požadavky reflektovat.

Konečná cena je pak výsledkem změny v ceně základní. Ke změně dochází buď využitím procentuálního vyjádření, případně úpravou základní ceny o určitou fixní částku.

4. Určení geografické polohy návštěvníka na základě IP adresy

V souvislosti s výše zmíněným zobrazováním rozdílných cen stojí za zmínku také představení modulu „IP-based Determination of a Visitor's Country“, jenž prostřednictvím IP adresy návštěvníka webu určí jeho geografickou polohu a zjištěná data si následně ukládá do databáze, z níž čerpá například modul Commerce Price Rule. Díky tomuto modulu není nutno stahovat či ručně upravovat data týkající se lokace; modul to udělá za vás.

5. Platební brána

Jistě bude ve vašem vlastním zájmu, jakož i v zájmu zákazníků, nabídnout možnost provedení platby přímo na vašem e-shopu. K tomu je nutná integrace příslušného řešení; například využití modulu Commerce Stripe umožňujícího platby platebními kartami. Zákazníci tak budou moct platit například kartami Visa, MasterCard či American Express, a to bez nutnosti opustit váš web. Mimo jiné je také možno integrovat internetový platební systém PayPal či Amazon Pay.

6. Převodník měn

V případě, že podnikáte na několika trzích – což je ostatně v současné éře globalizace naprosto běžné – je určitě vhodné zvážit zobrazování cen i v zahraničních měnách. Chcete-li si práci co nejvíce usnadnit, implementuje modul „Currency Conversion module“, jenž váš e-shop obohatí o konverzní stránku.

7. Modul sloužící k výpočtu nákladů na dopravu

Provozujete-li e-shop, pravděpodobně svým zákazníkům nabízíte také dopravu na místo určení. Namísto stanovení fixní částky za zvolenou přepravu, je daleko vhodnějším řešením využití modulu „Commerce Shipping“, jenž danou částku upraví na základě polohy koncového zákazníka. Commerce Shipping je navržen pro integraci s jinými moduly, které se týkají dopravy, například s Commerce Flat Rate či Commerce UPS. Jednou z podstatných výhod tohoto modulu je, že umožňuje tvorbu nejrůznějších způsobů řešení dopravy; od těch nejjednodušších až po ty komplexní, jejichž potřeba může vyvstat s růstem vašeho podnikání.

8. Modul řešící fakturaci

Pravděpodobně chcete mít přehled o veškerých transakcích vašich zákazníků. S modulem Drupal’s ecommerce Invoice module“ můžete jednoduše generovat faktury pro jednotlivé nákupy a zákazníky a data z nich pak následně evidovat. Na výběr máte z několika různých šablon a rovněž je možné prohlížení či stahování faktur v .pdf formátu.

9. Wishlist

Tvorba seznamu přání není pouhým specifikem období Vánoc. Hraje důležitou roli i v online prostředí, neboť umožňuje návštěvníkům webových stránek navázat přesně tam, kde skončili bez nutnosti složitě vyhledávat prohlížené produkty znovu. Modul Wishlist dokáže tedy vytvořit výše zmíněný seznam, jenž disponuje zobrazením produktu, tlačítkem pro přidání do košíku, aktuálním stavem zásob produktu a jeho cenou.

10. E-Mail Marketing: MailChimp

Modul Mailchimp umožňuje propojení vašeho e-shopu s online službou téhož názvu – MailChimp – která se zabývá především rozesíláním newsletterů. Výhodou řešení marketingové strategie skrze E-Mail je zejména zvýšení pravděpodobnosti růstu prodejů a rovněž možnost personalizace ze strany návštěvníků. Návštěvníci si sami určí, jaký obsah chtějí dostávat a jaký naopak ne.

Commerce modulů je samozřejmě mnohem více; jejich výčet naleznete na oficiálních stránkách, kde jsou zařazeny do několika kategorií. Potřebujete-li s integrací modulů poradit, obraťte se na naše odborníky.

Tip na závěr!

Přečtěte si také náš článek E-shop na míru na Drupalu či článek TOP 10 šablon pro internetový obchod na Drupalu.