Přejít k hlavnímu obsahu
E-shop na Drupalu

Drupal je v současné době jedním z nejrozšířenějších redakčních systémů, jenž funguje na bázi open source. Po dlouhou dobu byl označován za uživatelsky méně přívětivé řešení, to se však s růstem jeho popularity postupně mění. V každém případě mu nelze upřít jistou míru flexibility umožňující vysokou míru customizace a rovněž možnost rozšíření funkcionalit dle požadavků uživatelů.

Drupal se může pyšnit komunitou skýtající více než 45 000 vývojářů, kteří se podílejí na jeho neustále se zlepšujícím vývoji. O Drupalu se v současnosti mluví jako o nejlepším open source řešení pro poutavý obsah i kvalitní e-shop.

Níže si uvedeme několik důvodů, jež poukazují právě na užitečnost tohoto redakčního systému. Některé z nich se týkají i Drupalu jako celku.

V druhé části článku se podíváme na to, jak je vůbec možné e-shop na Drupalu provozovat.

Proč použít zrovna Drupal jakožto e-shopové řešení?

1. Open-source řešení

Drupal je přístupný prakticky komukoliv a rovněž umožňuje přizpůsobení kódu nejrůznějším požadavkům uživatelů. Za zmínku stojí také skutečnost, že nejsou vyžadovány licenční či jiné poplatky, jako je tomu u jiných platforem.

V rámci Drupalu bylo vytvořeno již více než 40 000 modulů, jež efektivně rozšiřují jeho funkcionality o nové prvky, což ocení zejména velké a komplexní weby. Výhodou je také fakt, že je možno web integrovat do jakéhokoliv jiného softwaru, který používáte. Právě to je zejména v byznysu klíčem k automatizaci a škálovatelnosti.

Open-source CMS

2. Bezmezná podpora vedoucí k bezpečnosti na dosah

Jak již bylo výše zmíněno, „Drupal komunita“ zahrnuje více než 45 000 vývojářů; ty lze považovat za jakousi podpůrnou síť, jež je vám v případě otázek či problémů plně k dispozici. Komunita se také velkou měrou podílí na bezpečnosti systému, neboť neustále sleduje funkčnost a bezpečnost kódu. V případě spatření bezpečnostních děr, vývojáři v komunitě okamžitě učiní patřičné kroky k jejich odstranění. Na bezpečnosti se podílí nejen komunita, ale rovněž i bezpečnostní tým Drupalu a bezpečnostní poradci. Z tohoto důvodu je Drupal mj. využíván i weby veřejné či státní správy.

V případě e-shopu je bezpečnost naprostou nutností. Bezpečnostní nedostatky mohou mít nevratný negativní dopad na image značky, tržní podíl či cenu akcií.

3. Odpovídající struktura pro moderní aplikace

Vyjma oné rozsáhlé komunity disponuje Drupal také efektivním systémem vedoucím vývoj kupředu ve prospěch strategických iniciativ, jež napomáhají k modernizaci celé platformy. Mezi ty nejvýznamnější z nich patří zejména:

  • API-First initiative – rozhraní, díky němuž je možno programovat dle libosti aplikace komunikující s Drupalem z vnějšku přes zdokumentované rozhraní,
  • Admin UI & JavaScript Modernisation initiative – cílem této iniciativy je vytvořit uživatelsky přívětivější prostředí, neboť v tomto ohledu Drupal, kupř. ve srovnání s WordPressem, značně „pokulhával“.

4. Škálovatelnost

Škálovatelnost je jedním z klíčových faktorů, který musíte v případě provozování online byznysu vzít v potaz. Je to v podstatě paralela k úsporám z rozsahu – čím více váš byznys poroste, tím méně času a investic do zdrojů bude vyžadovat.

V případě běžných kamenných prodejen toho lze dosáhnout jen stěží, jelikož zde je mnoho úkonů prováděno za pomoci lidských zdrojů. Naopak v online prostředí, kdy provozujete e-shop, je většina úkonů prováděna pomocí softwaru.

Díky softwaru je možno informace automaticky zasílat na místo určení a zesílit procesy integrace a automatizace (například v oblasti financí, sledování stavu zásob či v oblasti marketingu, resp. remarketingu). Za účelem snížení nákladů je tedy nutno brát ohled na kvalitu softwaru, přičemž s Drupalem rozhodně chybu neuděláte, ba naopak.

5. Umožněte návštěvníkům jedinečný digitální zážitek napříč různými kanály

Flexibilita Drupalu je nedostižná. Ať už provozujete pouze jednoduchý blog či naopak rozsáhlý firemní web, Drupal zvládne obojí.

Jakýkoliv obsah, který vytvoříte, je možno nakonfigurovat a opětovně použít bez rozsáhlých úprav např. v newsletteru či RSS feedu. Výše zmíněná iniciativa API-First umožňuje, aby Drupal běžel jako backendové úložiště, skrze nějž provádíte administraci e-shopu, s frontendem dle vašeho výběru. Tentýž backend dokáže protlačit obsah různými kanály – nejen na webovou stránku, ale rovněž do mobilní aplikace, kiosku aj.

6. Zaměřit se na obsahovou či e-commerce platformu?

Nemusíte se již dále rozhodovat, zda budete pouze „producenty“ kvalitního obsahu, či se naopak budete věnovat pouze internetovému obchodu. Díky Drupalu můžete být „lídry“ v obou případech, a to zejména díky jeho modulům.

Přimějte své návštěvníky ke koupi produktu skrze poutavý příběh vyvolávající pořádnou dávku emocí. Produkty se stanou jen dalším typem obsahu, se kterým je možno libovolně manipulovat a zároveň jej konfigurovat.

Drupal včetně e-commerce komponenty lze – opět s pomocí API-First – plně propojit s jiným softwarem za účelem zvýšení produktivity a prodeje. Může se jednat kupř. o platební brány, vyhledávače, CRM platformyanalytické nástroje, sociální média a další.

Co se platebních bran týče, Drupal umožňuje rozvoj nejrůznějších druhů plateb, jejichž výčet naleznete na oficiálních stránkách. Za zmínku zajisté stojí rozšířený PayPal či Amazon Pay, díky němuž dokážete přilákat rozsáhlou základnu zákazníků nakupujících na Amazonu.

7. Rychlost webu

Je obecně známo, že nedostatečná rychlost webu snižuje počet potenciálních konverzí, což je zejména v případě e-shopu značně problematické. Vzhledem k tomu, že e-shopy obsahují velké množství grafických prvků vč. videí, je potřeba myslet na jejich kompresi, dále na adekvátní množství kaskádových a javascriptových stylů a jejich cachování. Samozřejmě se jedná o obecná doporučení, avšak Drupal s cachováním primárně počítá, proto nejsou nutné žádné složité instalace.

Rychlost webu

8. Responzivní design

Již v roce 2017 předpovídala softwarová firma Adobe 46% návštěvnost ze smartphonů. Myslet na responzivní design je tedy na místě. Je velmi pravděpodobné, že se na konverzích budou stále podstatnou měrou podílet běžné webové stránky, jež si uživatelé prohlížejí na notebooku či stolním počítači, avšak stále více z nich si produkty prohlíží právě v mobilních telefonech – kupř. na cestách – kdežto finální nákup provedou až na počítači.

V případě, že váš web běží na D7, bude potřeba konfigurace modulů; pokud využíváte D8, pak postačí pouze stažení šablony, jež jsou v D8 plně responzivní.

Tip pro vás!

9. Jazykové varianty

Co se jazyků týče, bylo zjištěno, že 42 % online zákazníků v Evropě nikdy nenakupuje online v jiném než mateřském jazyce. Z tohoto důvodu je více než vhodná personalizace. Díky D8 můžete svůj web nakonfigurovat ve více než 90 jazycích bez nutnosti provozování několika verzí webových stránek.

10. SEO-friendly web aneb "buďte dohledatelní"

Význam optimalizace pro vyhledávače netřeba zmiňovat; návštěvníci nebudou pečlivě procházet veškeré stránky objevující se ve výsledcích vyhledávání, ale „kliknou“ pouze na ty, jež se nachází na předních pozicích.

Přečtěte si také!

Nejste-li zrovna ve stavu, kdy byste mohli vydávat velké částky za placené kampaně, zaměřte se raději na SEO. Drupal vám prostřednictvím svých modulů řešení velmi usnadní; kupř. modul Real-time SEO pomáhá s optimalizací obsahu na základě klíčových slov; mimo jiné také kontroluje délku příspěvků či vyplněná meta data. Modul Robots.txt se postará o indexaci stránek, RDF moduly obohatí váš obsah o metadata a URL stránek budou jasně reflektovat jejich obsah (díky URL aliasům).

V následujícím videu se můžete podívat, jak vypadá práce s výše zmíněným modulem Real-time SEO.

Jakým způsobem je možné provozovat e-shop na Drupalu?

Poté, co jsme poukázali na hlavní výhody provozování e-shopu na Drupalu, měli bychom rovněž zmínit způsob implementace e-commerce řešení na Drupal. V podstatě máte dvě možnosti:

E-commerce platforma pro správu dat s API pro frontend

V tomto případě je vaše e-commerce platforma pouze administrativní backend, kdy prostřednictvím rozhraní pro programování aplikací (API) dochází k jeho propojení s jedním či několika oddělenými frontendy.

Na základě jednoho backendu je takto možno řídit vícero kanálů – ať už jsou to běžné webové stránky, mobilní aplikace či kupříkladu online tržiště. Dojde tak nejen ke zvýšení produktivity, ale rovněž ke značnému usnadnění při zavádění nových prodejních kanálů.

Kompletní zajištění backend i frontend funkčnosti Drupalem

Vedle integrovaného řešení lze využít již existující Drupal modul nesoucí název Drupal Commerce“. Na rozdíl od předchozí varianty neposkytuje modul žádné předdefinované prvky. Naopak je nutno celý e-shop vytvořit samostatně a totéž platí pro jeho konfiguraci a implementaci motivu.

Jak na instalaci Drupal Commerce se dozvíte například v tomto videu:

 

V nevýhodě jsou podniky, které nemají dostatečný rozpočet, a přitom chtějí vstoupit na trh co nejrychleji. Podniky disponující většími prostředky si však mohou nechat sestavit e-shop přímo na míru a získat tak cennou konkurenční výhodu. Navíc, Drupal Commerce funguje na základě stejného kódu a shodných aplikačních rozhraní jako Drupal, tudíž vývojář, jenž umí pracovat s Drupalem, dokáže rovněž řešit práci s modulem Drupal Commerce.

  • Mimochodem, věděli jste, že stránky populárních e-shopových platforem Magento a Prestashop běží na Drupalu?

Z výše uvedených skutečností je docela zřejmé, proč v případě provozování e-shopu zvolit právě Drupal. V současné době platí skutečnost, že „obsah je to, co prodává“. Proč se tedy zaměřovat buď pouze na obsah či pouze na internetový obchod, když můžete mít oboje?! Neváhejte a svěřte se do rukou odborníků, kteří vám pomohou váš byznys rychle rozjet.