Přejít k hlavnímu obsahu
Top moduly pro Drupal 8

Drupal 8 sám o sobě obsahuje celou řadu funkcionalit již v samotném jádru. I přes to však vývojáři či koncoví uživatelé Drupalu čas od času rádi sáhnou i po některém z contrib modulů, aby tak získali nějakou tu funkcionalitu navíc.

V následujících řádcích si uvedeme 8 modulů, které patří mezi ty nejčastěji implementované a které byste rozhodně měli zkusit i vy. 

 1. Admin Toolbar
 2. Devel
 3. Google Analytics
 4. Entity Browser
 5. Token
 6. Pathauto
 7. Webform
 8. Paragraphs

1. Admin Toolbar

Modul Admin Toolbar umožňuje transformovat defaultní nástrojovou lištu v administraci Drupalu, jež vzhledem ke své složité rozvětvené navigační struktuře není příliš user-friendly, v drop-down řešení (rozbalovací menu), které značně usnadňuje přístup k jednotlivým stránkám webu. 

Budete-li tedy chtít provést určitou operaci, například přidat článek, nebudete se již muset nikam složitě proklikávat, ale stačí najet myší na menu a jednoduše přejít k příslušné položce. Výsledná rozbalovátka podstatně zlepšují uživatelský prožitek jak vývojářů, tak administrátorů a vypadají nějak takto:
 

Modul Admin Toolbar

Obr. 1 Administrační menu po instalaci modulu Admin Toolbar; zdroj

 

2. Devel

Jak již název samotný napovídá, modul Devel je určen především pro developery, tzn. vývojáře. Nabízí sofistikované nástroje, které mají za cíl usnadnit vývojářům tvorbu a ladění zdrojového kódu. Především zlepšuje orientaci ve vývojářském prostředí, díky čemuž lze rychleji identifikovat a následně odstranit potenciální bugy. 

Tento modul je v podstatě jakýmsi balíkem sestaveným z několika dílčích submodulů. Za zmínku určitě stojí:
 

 • WebProfiler, kdy se ve spodní části každé stránky zobrazí nástrojová lišta s mnoha užitečnými statistikami; jedná se například o informace o využití paměti, počtu databázových požadavků, o čase potřebném k vykreslení stránky aj. Ve zkratce řečeno – díky tomuto submodulu se dozvíte vše potřebné k analýze výkonu stránek. Více informací vám poskytne následující video:

 • Generate Content, submodul sloužící k rychlému naplnění webových stránek testovacím obsahem, a v neposlední řadě
 • submodul Kint, debuggovací nástroj poskytující co nejlepší, resp. co nejpřehlednější, výstup dat k odladění. 
Modul Devel - submodul Kint

Obr. 2 Výstup submodulu Kint; zdroj

3. Google Analytics

Mnozí z vás pravděpodobně znají analytický nástroj Google Analytics poskytující různé statistiky týkající se především návštěvnosti vašich stránek. Nyní můžete potřebná data generovat přímo v Drupalu, a to prostřednictvím modulu Google Analytics. Jediné, co je třeba udělat, je zkopírovat příslušný JS měřící kód a vložit jej do kódu každé stránky. 

Modul Google Analytics

Obr. 3 Konfigurace modulu Google Analytics; zdroj

4. Entity Browser

Entity Browser je modul, který oceníte zejména při práci s mediálními soubory, neboť usnadňuje jejich prohlížení, tvorbu i výběr. Nicméně, lze jej použít všude tam, kde je obecně potřeba vybrat několik entit a provést s nimi určitý úkon. Mezi hlavní přednosti modulu patří především:

 • využití metody drag-and-drop („táhni a pusť“) i pro vícero obrázků najednou, 
 • znovupoužití vybraných obrázků pro potřeby jiných článků, 
 • možnost snadno, na základě určitých kritérií, nalézt související obsah,
 • tvorba a přidání citace bez nutnosti otevřít novou záložku, 
 • zanořování entit do WISIWYG editoru.

Funkcionality modulu lze také rozšířit, například instalací modulu Entity Browser Enhanced.
 

Modul Entity Browser Enhanced

Obr. 4 Entity Browser Enhanced Module; zdroj

5. Token

Modul Token poskytuje jednak přídavné tokeny, které nejsou defaultně podporovány jádrem (především pole), a jednak také uživatelské rozhraní umožňující jejich procházení. 

Tokeny jsou krátké textové fragmenty fungující jako zástupné symboly. Využít je lze například při rozesílce e-mailů, které mají oslovovat jednotlivé uživatele jménem. Uplatnění však najde také u komplexnějších tasků, jako je třeba automatické generování URL/path aliasů pro různé typy obsahu (k tomu je však zapotřebí ještě dalš, Pathauto, modul, který zmíníme hned vzápětí).

6. Pathauto

Modul sloužící ke generování „SEO-friendly“ URL prostřednictvím tzv. URL aliasů. Namísto typických „drupalovských“ adres ve tvaru „/node/123“ atp. lze vygenerovat mnohem jasnější a uživatelsky přívětivější URL, jejíž podoba může vypadat následovně: „/category/my-node-title“.

Drupal sice tuto možnost nabízí i bez dodatečných modulů, avšak s tím, že se jedná o zcela manuální záležitost. Modul Pathauto (spolu s výše uvedeným modulem Token) však celý proces zautomatizoval – nyní stačí pouze definovat vzorec k sestavování adresy každého článku a adresa se následně vytvoří již automaticky.

Modul lze samozřejmě nasadit i na již existující weby, kdy dovede vytvořit přívětivější adresy i pro stránky bez aliasů. Mimo jiné také podporuje tvorbu alternativních URL adres pro uživatelské profily a další části webu.
 

Modul Pathauto

Obr. 5 Modul Pathauto; zdroj

Nastavení modulu Pathauto

Obr. 6 Nastavení modulu Pathauto; zdroj

7. Webform

Jak si pravděpodobně sami z názvu odvodíte, Webform je contrib modul, jehož účelem je generování nejrůznějších formulářů; mohou to být ankety, kontaktní formuláře, formuláře k odeslání zpětné vazby aj. Z hlediska typů inputů je tedy velmi všestranný, s tím však zároveň souvisí i to, že je oproti ostatním modulům poněkud náročnější na studium. Nicméně, interakce s uživateli, ať už jen skrze formuláře, je více než důležitá a užitečná. U některých typů webů se formuláře používají dokonce k hodnocení konverzních cílů stránek. 

Navíc je možné nastavit, aby uživatelé po odeslání dat obdrželi (třeba i do jisté míry customizovaný) e-mail a administrátoři notifikaci. Výsledná data lze samozřejmě extrahovat a využít je k následné analýze nebo třeba rovnou propojit s některým z CRM systémů. Nainstalujete-li si tento modul, uvidíte, že možností je ještě mnohem víc.
 

Modul Webform

Obr. 7 Modul Webform; zdroj

8. Paragraphs

Modul Paragraphs ocení především tvůrci obsahu, jehož tvorba bude podstatně jednodušší a především přehlednější. S modulem Paragraphs už totiž není třeba vkládat veškerý obsah do jednoho pole WYSIWYG editoru, ale lze využít předdefinované odstavce, přičemž lze definovat různé typy těchto odstavců – od prostého textu, přes kombinaci textu a obrázku až po komplexnější slideshow. Modul tedy umí kombinovat různé druhy polí (fieldů) do jednoho znovupoužitelného elementu. Vedle opětovného použití jej lze také libovolně přeskládat a jednotlivé odstavce do sebe můžete také neomezeně vnořovat. 

Chcete-li se o modulu Paragraphs dozvědět více, určitě zhlédněte následující video, v němž naleznete i ukázku, jak se s modulem pracuje.


 

Contrib modulů samozřejmě existuje celá řada a jejich počet se díky nadšeným přispěvovatelům Drupal komunity neustále rozrůstá. Pokud se vám i přesto nepodaří najít modul, který by zcela odpovídal vašim požadavkům, vždy si můžete nechat vyvinout modul na míru (custom modul), se kterým vám rádi pomůžeme.