Přejít k hlavnímu obsahu
Top 10 webů na Drupalu 8

Drupal 8 (D8) – známý systém pro správu obsahu, jenž v roce 2015 nahradil svého předchůdce a současně pomyslnou vlajkovou loď systému, Drupal 7 (D7). Díky „sedmičkové“ verzi popularita Drupalu značně stoupla, avšak vývoj spěje neustále kupředu, a tak zanedlouho po „sedmičce“ spatřila světlo světa „osmička“. Drupal 8 se díky své inovativnosti a mnoha vylepšením, která pokrývají všechny oblasti od funkcionalit až po zrychlení načítání webu, stal dalším oblíbencem „drupalovských nadšenců“.  Důkazem pravdivosti tohoto tvrzení je implementace Drupalu 8 několika významnými weby, jež si nyní ukážeme. 

1. Arsenal FC

Weby na Drupalu 8 - Arsenal FC

 

Arsenal FC je známý anglický fotbalový klub a zároveň jeden z největších v Premier League. Klub disponuje obrovskou základnou fanoušků, a web tak musí zvládat velkou zátěž. 

Problémem původního webu bylo především opomíjení návštěvníků přicházejících z mobilních zařízení, kterým bylo „nabízeno“ pouze velmi zastaralé řešení. Před přechodem na D8 pracoval klub se dvěma odlišnými systémy pro správu obsahu, oba však byly přibližně 10 let staré. Arsenal uznal za vhodné využívat pouze jeden (centrální) a moderní redakční systém, kterým se stal právě Drupal 8. 

Webové stránky klubu představují hlavní kanál k dosažení větší míry angažovanosti fanoušků. Web slouží nejen jako zdroj informací a novinek o klubu, ale rovněž vede návštěvníky na oficiální e-shop s propagačními předměty či pomáhá klubu zaujmout a potažmo získat nové partnery. Rozpětí webu je tedy relativně široké a bylo zapotřebí, aby všechny jeho součásti fungovaly co nejefektivněji. Důraz byl kladen především na adekvátní použitelnost webu na různých zařízeních. Díky využití Drupalu 8 začali fanoušci konzumovat více obsahu než kdy dřív; svědčí o tom například fakt, že došlo k 15% meziročnímu nárůstu v počtu digitálních předplatných. V roce 2018 navíc web získal ocenění udělované za internetové počiny, Webby Award

2. Sevilla FC

Weby na Drupalu 8 - Sevilla FC

 

Zůstaňme ještě chvíli u tématiky fotbalu. Také španělský fotbalový klub Sevilla FC zvolil pro provoz svého webu Drupal 8. Stejně jako web Arsenalu nabízí návštěvníkům možnost vstoupit do internetového obchodu s propagačními předměty, poskytuje spoustu informací o klubu, umožňuje interaktivní prohlídky stadionu a mnoho dalších. 

Drupal 8 byl pro klub Sevilla FC jasnou volbou, neboť vlastníci webu hledali redakční systém, jenž by byl spolehlivě zabezpečen, jenž by umožňoval snadnou integraci s nástroji třetích stran a jenž by dokázal centrálně řídit, publikovat a překládat obsah webu do 14 jazyků, a to napříč různými komunikačními kanály; od mobilních aplikací až po sociální platformy. Tato volba se klubu vyplatila, neboť jen krátce po spuštění webu byl zaznamenán 10% měsíční přírůstek uživatelů webu.

3. NBA

Weby na Drupalu 8 - NBA

 

Drupal 8 je očividně oblíbeným webovým řešením ve sportovním odvětví, neboť jej využívá i nejvyšší basketbalová liga v Severní Americe – NBA, jež je považována za nejprestižnější basketbalovou soutěž na světě. Z tohoto důvodu disponuje základnou skýtající miliony fanoušků z různých koutů světa, a web tak musí dennodenně čelit jejich náporu

Fanoušci mohou na webu sledovat živá vysílání zápasů a prohlížet si nejnovější statistiky a tabulky, díky nimž mají aktuální informace vždy po ruce. Kostra webu – z hlediska designu – působí docela minimalisticky, což je však vykompenzováno velkým množstvím obrázků a videí, a navíc je web laděn do korporátních barev, ale tak, aby výsledné řešení nepůsobilo příliš kontrastně. Toho bylo dosaženo customizací CSS stylů. Jistá míra customizace (tentokráte u JS) byla využita i při implementaci tabule s reálnými výsledky, kdy bylo nutné propojení tabule s daty v reálném čase. Veškerých výše zmíněných funkcionalit bylo dosaženo právě díky D8, který jednak uměl jednotlivé funkcionality implementovat, a jednak je zpřístupnit obrovské fanouškovské základně NBA. 
 

4. Mattel

Weby na Drupalu 8 - Mattel

 

Panenky Barbie, Hot Wheels, UNO, Mickey Mouse Club aj. – co mají tyto značky společné? Všechny pocházejí od jednoho z nejvýznamnějších světových výrobců hraček, firmy Mattel. Jejím cílem bylo provozovat jednoduchý a přehledný web, který by nerušivým způsobem návštěvníky „lákal“ k seznámení se s jednotlivými značkami, který by poskytoval informace o společnosti a jejich investorech a který by – v neposlední řadě – efektivně propagoval potenciálním zájemcům kariérní možnosti. 

Společnost také chtěla, aby byl web co nejvíce naplněn obsahem v podobě obrázků a videí, neboť právě tento typ obsahu dokáže snad nejlépe komunikovat příběh skrývající se za jednotlivými produkty. Neméně důležitou roli hrála, vzhledem použitým obrázkům a videím, také rychlost načítání stránek. Stejně jako ve výše zmíněných případech, i zde je web propojen s internetovým obchodem

 

5. World Wildlife Fund (WWF)

Weby na Drupalu 8 - World Wildlife Fund

 

Drupal 8 využívá také mezinárodní nezisková organizace WWF (World Wildlife Fund, Světový fond na ochranu přírody), jež je největší organizací svého druhu na světě a zaměřuje se především na život lidí v souladu s přírodou a zachování biodiverzity různých ekosystémů, zvláště pak na ochranu ohrožených druhů.

Vzhledem k tomu, že plnění cílů organizace vyžaduje značné úsilí, bylo více než potřebné efektivně a názorně prezentovat její vize a hodnoty v online prostředí, jež dnes hraje prim. Záměrem této „neziskovky“ bylo i vzdělávat příchozí návštěvníky webu, a přesvědčit je tak o dopadech lidských aktivit na životní prostředí. Původní řešení působilo spíš jako „stará dobrá Wiki“ a nedokázalo nikterak apelovat na emoce

Cílem tedy bylo – mimo jiné – web redesignovat, současně umožnit redaktorům přidávání stránek bez nutnosti součinnosti IT oddělení; dále disponovat multijazyčností, možností integrovat CRM platformy a v neposlední řadě mít po ruce pokročilejší analytické nástroje. Všechny tyto aspekty nabízel právě Drupal 8, díky němuž se návštěva webu vybaveného mnoha působivými obrázky, videy a CTA prvky stala opravdovým zážitkem. 
 

6. Rainforest Alliance

Weby na Drupalu 8 - Rainforest Alliance

 

Navážeme na předchozí příklad a zmíníme další neziskovou organizaci s webem běžícím na D8. Tou je Rainforest Alliance, jejímž cílem je zachování biodiverzity prostřednictvím aplikace postupů udržitelného rozvoje, a to v různých odvětvích – zemědělství, lesnictví, turistice aj. Nejčastěji se s logem společnosti setkáme u kávy či banánů, kde označuje, že tyto byly vypěstovány v souladu s podporovanými standardy.

Drupal 8 byl vybrán z několika důvodů; v prvé řadě to bylo jeho pokrytí problematiky strukturovaných dat a integrace se SW Apache Solr, kdy oba tyto aspekty umožnily jednodušší vyhledávání obsahu na stránkách, což bylo jedním z hlavních cílů projektu. Vedle toho byl kladen důraz také na vylepšené zobrazování relevantního obsahu k tématům, jež si právě návštěvníci prohlíželi. Dalším důvodem byla vybavenost Drupalu užitečnými nástroji pro správu obsahu. Jako příklad lze uvést nástroj Page Manager umožňující snadno vytvořit specializované vstupní stránky (landing pages); možnost editovat či přidávat informace o již nahraném souboru či kupříkladu možnost přidání nových užitečných tlačítek do WYSIWIG editoru. Na základě implementace D8 se organizaci podařilo dosáhnout dlouhodobých výsledků. 

7. Chupa Chups

Weby na Drupalu 8 - Chupa Chups

 

Chupa Chups – známá španělská značka cukrovinek, především lízátek, jejíž výrobky jsou prodávány ve více než 150 zemích světa. Chupa Chups byla už po dlouhou dobu silnou a oblíbenou značkou v offline světě, ale co se online řešení týče, původní web nebyl schopen dostatečně reflektovat její hlavní myšlenku – „Forever Fun“ (aneb „Zábava napořád“). Myšlenka značky (neboli brand idea) zastává celou řadu funkcí, mezi něž patří především jisté povýšení značky a určení způsobu jejího chování, čímž je možno dosáhnout vyšší míry důvěryhodnosti. 

Cílem projektu tedy bylo jednak vylepšit komunikaci hlavní myšlenky značky, a jednak vytvořit design ladící s firemní kulturou. Dále to bylo také vybudování určité zastřešující platformy, jež by umožňovala správu webových stránek určených pro různé trhy. Takových má Chupa Chups po světě více než 100. V neposlední řadě byl rovněž kladen důraz na implementaci funkcionalit starajících se o sběr dat a e-commerce.

Hlavním důvodem pro výběr Drupalu 8 byla jeho flexibilita a schopnost spravovat veškeré stránky centrálně. Tyto aspekty umožnily napříč weby pro různé trhy sdílet vybranou funkcionalitu tak, aby bylo současně možno tvořit obsah těchto webů v souladu s lokálními podmínkami. Došlo také k centrální implementaci nástrojů pro sběr a analýzu dat, což usnadnilo porovnávání výkonů jednotlivých trhů, a rovněž bylo na web nasazeno tlačítko ke koupi. Návštěvníci webu si tak ten či onen produkt mohou vložit do košíku a následně si jej pořídit na jedné z nabízených platforem, jako jsou Amazon, Tesco aj. Drupal 8 webu umožnil ve značné míře profitovat z jeho škálovatelnosti, což je v případě mezinárodního podnikání jedním z klíčových faktorů rozhodujících o jeho úspěchu.
 

8. Panasonic North America

Weby na Drupalu 8 - Panasonic North America

 

Panasonic je jedním z největších světových výrobců elektroniky, jenž svým inovativním vývojem neustále postupuje vpřed. Původní web však s jeho úspěchem „nedržel krok“, a tak bylo potřeba provést několik změn.

První změnou bylo využití nové – s Drupalem 8 příchozí – API-First iniciativy, která zajišťuje, aby data ukládaná a spravovaná Drupalem byla dostupná i pro jiný software, resp. nástroje. Tyto nástroje společnosti mimo jiné umožňují sbírat určité údaje o návštěvnících webu a jejich chování. Na základě vyhodnocení těchto údajů lze pak lépe pochopit nákupní rozhodovací proces stávajících i potenciálních zákazníků, a nabídnout jim tak alespoň částečně personalizované řešení. 

Další změnou, již více viditelnou, byl redesign webu, kdy bylo nutno postavit do centra všeho dění zákazníka, aby nové webové řešení splnilo veškerá jeho očekávání. Původní web byl bohužel zastaralý a nebyl ani responzivní.

S přechodem na Drupal 8 došlo v konečném důsledku ke sloučení 7 microsites, 2 blogů, 3 jazyků a 2 regionů do jedné ucelené a výkonné platformy.

9. Nasdaq Stock Market

Weby na Drupalu 8 - Nasdaq

 

Nasdaq je významný americký burzovní trh sídlící v New Yorku, jenž se ve velké míře specializuje na obchodování s technologickými tituly, jako jsou akcie firem typu Apple, Google, Microsoft, Intel či Facebook. Disponuje více než 3900 kótovanými společnostmi z různých zemí světa. Výběr Drupalu 8 tedy do jisté míry reflektuje jeho potenciál, kredibilitu a úroveň zabezpečení. 

Právě ono zabezpečení hraje v případě Nasdaqu klíčovou roli. Netřeba zmiňovat, že vzhledem k tomu, kdo na trh vstupuje – tzn. významní investoři, média či analytici – dochází k přenosu důvěrných a citlivých informací, které se v žádném případě nesmí dostat ven. A je očividné, že Drupal 8 plní tento úkol na jedničku.
 

10. Al Jazeera

Weby na Drupalu 8 - Al Jazeera

 

Al Jazeera je arabská televizní stanice a zároveň platforma pro poskytování nejnovějších zpráv operující v celosvětovém měřítku. Stanice vysílá 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, a to ze svého katarského sídla. Obsah je šířen v několika světových jazycích – neboť proudí do více než 100 zemí na 6 kontinentech – a to napříč různými platformami, prostřednictvím různých napojených zařízení či skrze obchodní partnery.

Al Jazeera musela téměř neustále čelit velkému náporu sledujících a využívaných platforem, a přitom řešit i problematiku multijazyčnosti a optimalizace (nejen) užívaných technologií. Stanice hledala více unifikované řešení nabízející snazší nastavení editačního workflow a tím i jednodušší, efektivnější a zčásti i personalizované doručování globálního obsahu.

Veškeré požadavky stanice dokázal adekvátně reflektovat právě Drupal 8, a to díky široké škále publikačních nástrojů, multijazyčnosti, schopnosti tvořit relevantní microsites na jediné platformě, schopnosti optimalizace požadovaných jevů a mj. také díky své výkonnosti. 

 

Zajímá-li vás, jaké webové řešení prostřednictvím Drupalu 8 nabízíme my, přečtěte si reference o námi realizovaných projektech na „osmičce“. Třeba tu o cestovatelském webu a internetovém magazínu Cestovinky.cz, jenž sami provozujeme, či referenci o pojišťovací společnosti Respect Group, jejíž web původně běžel na D7.