Přejít k hlavnímu obsahu
Drupal 9 FAQ

V čem je Drupal 9 lepší než Drupal 8?

Drupal 9 stojí na pomyslné špici veškerých nových funkcionalit vyvinutých pro Drupal 8. Rozdíl spočívá v tom, že u nové „devítky“ došlo k odstranění zastaralých částí kódu, díky čemuž je kód nyní „čistší“. Drupal 9 je tak jistým pokračovatelem inovací „osmičky“, po níž mimo jiné převzal i šestiměsíční vydávací cyklus.

Je přechod z Drupalu 8 na Drupal 9 náročný?

Už jste si v minulosti přechodem na novou verzi Drupalu prošli, a vzpomínáte na něj s velkou nelibostí? Pak pro vás máme dobrou zprávu! Vzhledem k tomu, že je „devítka“ téměř totožná s poslední aktualizací „osmičky“ a přechod mezi oběma se podobá spíše vydání nové minoritní verze systému, je upgrade velice snadný a lze jej provést během 30 minut. Vyžaduje pouze drobné úpravy v Composeru, případně změny v custom modulech. Rozdílné jsou samozřejmě systémové požadavky a potřebné verze závislostí třetích stran.

Drupal upgrade

Jaké systémové požadavky musí splňovat mé současné prostředí Drupalu?

Systémové požadavky potřebné k přechodu na Drupal 9 zahrnují především následující:

  • PHP 7.3 a novější
  • MariaDB 10.3.7, MySQL 5.7, PostgreSQL 10 s rozšířením pg_trgm, nebo SQLite 3.26 a vyšší
  • Composer 1.9.1 (pokud používáte Composer)
  • Drush 10 (pokud používáte Drush)

Více informací naleznete v dokumentaci na oficiálních stránkách.

Jakým způsobem je řešena kompatibilita contrib modulů?

Jak bylo zmíněno v předchozích řádcích, Drupal 9 vychází do značné míry ze svého předchůdce. Kompatibility modulů obou verzí tak lze dosáhnout úpravou pouze jednoho řádku kódu. Klíčové je odstranit z kódu jeho zastaralou část a aktualizovat soubor info.yml. A jak poznáte, že už je daný modul použitelný i pro Drupal 9? Stačí přejít do databáze modulů na oficiálních stránkách a vyfiltrovat si pouze ty, které pracují právě s „devítkou“.

Drupal - kompatibilita modulů

Je Drupal 9 uživatelsky přívětivý?

S vydáním každé další verze Drupalu dochází k patrnému zlepšení v oblasti uživatelské přívětivosti, a „devítka“ není žádnou výjimkou. Cílem je učinit Drupal co nejpřístupnější široké škále uživatelů – ať už jsou to tvůrci webového obsahu, vývojáři či IT podpora. I v tomto ohledu těží Drupal 9 z funkcionalit implementovaných již v D8. Za zmínku stojí zjednodušení pracovních postupů pro redaktory, tvůrce rozvržení umožňující redaktorům designovat stránky bez nutnosti zásahu technické podpory, či správce médií usnadňující práci s obrázky, videi a dalšími soubory.

Přívětivost pro uživatele přitom zůstává jednou z klíčových vlastností, kterou plánují vývojáři i nadále zlepšovat, a to například novým administračním rozhraním či automatickými updaty.

Drupal - přívětivost pro uživatele

V čem se Drupal 9 liší od ostatních redakčních systémů?

Zatímco ostatní redakční systémy se mnohdy zaměřují na předdefinované šablony či řešení specifická pro určitá odvětví, Drupal 9 disponuje vysokou mírou flexibility a svým uživatelům dává možnost využít to nejlepší z nejnovějších webových technologií. Výsledkem je vskutku impozantní digitální zážitek.

Jak poznám, že je pro mě Drupal 9 vhodným řešením?

Drupal 9 se hodí především pro ty, co usilují o vytvoření unikátního digitálního zážitku s pokročilejšími prvky, jako jsou například znovupoužitelný obsah, vícekanálové publikování či personalizace.

Je Drupal 9 v souladu s GDPR?

Zde je potřeba zmínit, že soulad s GDPR je primárně záležitostí organizační politiky, nikoliv technologie. Nařízení nespecifikují konkrétní technické funkce, ale spíše zásady, které je potřeba dodržovat. Nicméně, obrovskou předností Drupalu v tomto směru je, že nabízí celou řadu komunitních nástrojů zajišťujících, aby instalace vašeho systému nařízením maximálně odpovídala. Svědčí o tom mimo jiné fakt, že velká část webové prezentace Evropské komise běží právě na tomto CMS.

Drupal a GDPR

Jaký dopad má vydání Drupalu 9 na Drupal 7?

Uživatelé, kteří stále provozují web na D7, by měli co nejdříve zvážit přechod na aktuální verzi systému, neboť v opačném případě se vystavují mnoha bezpečnostním rizikům. Navíc, v listopadu 2022 bude oficiální podpora „sedmičky“ ukončena. Do listopadu roku 2025 však bude skrze vybrané partnery (a za určitý poplatek) dostupná podpora rozšířená.

Jaký dopad má vydání Drupalu 9 na Drupal 8?

Stejně jako v případě Drupalu 7, i uživatelé „osmičky“ by měli co nejrychleji přejít na nejaktuálnější verzi systému – zvláště proto, že oficiální podpora D8 byla ukončena již v listopadu 2021. Upgrade je naštěstí velice snadný (vůbec nejsnazší za poslední dekádu) a zvládnete jej raz dva.

Je Drupal 9 dostatečně zabezpečený?

Zabezpečení „devítky“ má stejně jako u jejich předchůdců na starost bezpečnostní tým Drupalu, který monitoruje případné hrozby a bugy. Z hlediska bezpečnosti je na tom Drupal 9 ještě o úroveň výš, a to především díky aktualizaci systémových požadavků a knihoven třetích stran.

Drupal - zabezpečení

Kdy lze očekávat vydání další verze systému, tedy Drupalu 10?

Vydání Drupalu 10 je naplánováno na prosinec roku 2022. Důvodem tohoto brzkého vydání je především konec životního cyklu PHP frameworku Symfony 4 a editoru CKEditor 4. Upgrade z „devítky“ na „desítku“ bude téměř totožný s přechodem z „osmičky“ na „devítku“ – budete-li tedy držet krok s aktualizacemi D9, hravě jej zvládnete.

 Máte další dotazy? Obraťte se rovnou na naše zkušené specialisty!